Javni razpis za uporabo športne dvorane v Velikih Laščah za sezono 2018/2019

Na podlagi Pravilnika o oddajanju prostorov v najem in uporabo (Ur. glasilo Občine Velike Lašče št. 2/10, 2/16)

 

objavljamo

 

JAVNI RAZPIS ZA UPORABO ŠPORTNE DVORANE V VELIKIH LAŠČAH ZA SEZONO 2018/2019

 

Vabimo športna društva, klube in druge zainteresirane uporabnike športne dvorane, da za sezono 2018/2019 oddajo vlogo za  uporabo  športne dvorane.

 

Na podlagi zbranih vlog za uporabo športne dvorane bo upoštevana prednostna pravica uporabnikov po naslednjem vrstnem redu:

 

  1. OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče za izvedbo šolskega pouka športa in šolskih interesnih dejavnosti,
  2. programi športnih društev in klubov  za otroke in mladino, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport iz občine Velike Lašče,
  3. programi športnih društev in klubov za odrasle, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport iz Občine Velike Lašče,
  4. drugi klubi, društva in skupine iz Občine Velike Lašče, ki izvajajo športno rekreacijo,
  5. športna društva in klubi zunaj občine,
  6. drugi uporabniki.

 

Razpored uporabe dvorane na podlagi prijav pripravi komisija, ki jo imenuje župan. Predlog komisije potrdi župan.

 

Z uporabniki športne dvorane občina sklene pogodbo, v kateri se poleg splošnih plačilnih pogojev in drugih določb o medsebojnih obveznostih lastnika, upravitelja in uporabnika, določi tudi odgovorna oseba uporabnika, ki odgovarja za dogovorjeno uporabo športne dvorane, upoštevanje hišnega reda, za morebitno povzročeno škodo na objektu in opremi ter za varnost uporabnikov.

 

Prijavo na razpis je potrebno oddati na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani  Občine Velike Lašče (http: www.velike-lasce.si), lahko pa ga dobite tudi v tajništvu občine.

 

Rok za prijavo je 15. september 2018. (Informacije: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. tel.    01/7810-360).

 

 

Občina Velike Lašče

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloga za najem