Poletni delovni čas Krajevnega urada Velike Lašče

Na Krajevnem uradu Velike Lašče od 1. julija do 31. avgusta 2017 ne bo uradnih ur.

Vse upravne storitve, ki se opravljajo na krajevnem uradu, bodo zagotovljene na Upravni enoti Ljubljana, Sektor za upravne notranje zadeve, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana v času uradnih ur:

- ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 18. ure,

- sreda od 8. do 19. ure,

- petek od 8. do 14. ure.