Prijava škode po naravni nesreči - vetrolomu

Občina Velike Lašče obvešča, da je Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana izdala sklep o pričetku ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic poplav in močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017.

 

 

Oškodovanci lahko posredujejo oceno škode na Občino Velike Lašče na naslednjih obrazcih:

 

Ocena škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči (obrazec 3)

 

Ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči  (obrazec 4),

 

Ocena škode na gradbenih inženirskih objektih  (obrazec 5)

 

 

Škodo v gozdovih in na gozdnih cestah ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije, na vodotokih Direkcija RS za vode, na kulturni dediščini Zavod za varstvo kulturne dediščine, v gospodarstvu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, na državnih cestah Direkcija RS za infrastrukturo, na elektrovodih in železnicah pa Ministrstvo za infrastrukturo.

 

 

Izpolnjene obrazce lahko oddate v tajništvu Občine Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče do ponedeljka, 15. 1. 2018.

 

 

Obrazci so na voljo v glavni pisarni Občine Velike Lašče in na spletni strani: http://www.velike-lašče.si

 

 

Občina Velike Lašče