Javni razpis za izbiro izvajalca za izvajanje zimske službe

Javni razpis za izbiro izvajalca za izvajanje zimske službe na območju Občine Velike Lašče za obdobje od 2018-2022 - JN006405/2018-B01

- Navodila za izdelavo ponudbe
- Obrazci