Zbiranje in prevzemanje kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih za komunalne odpadke

ZBIRANJE IN PREVZEMANJE KOSOVNIH ODPADKOV NA PREVZEMNIH MESTIH ZA KOMUNALNE ODPADKE

Uporabniki na območju občine Velike Lašče lahko odvoz kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih naročijo 1 x letno in sicer po predhodnem naročilu. V jesenskem terminu bo zbiranje potekalo med 1. oktobrom in 30. novembrom. Uporabniki lahko naročilo pošljejo preko posebne naročilnice, ki jo najdejo na spletni strani www.snaga.si in www.moji-odpadki.si. V primeru, da uporabniki nimajo dostopa do spleta jim naročilnico Javno podjetje Snaga Ljubljana pošlje po pošti. Na osnovi prejetega naročila je stranka s strani javnega podjetja obveščena najpozneje 3 dni pred predvidenim odvozom kosovnih odpadkov.

Nevarne in kosovne odpadke lahko uporabniki oddajo tudi vsako soboto med 8. in 12. uro v Zbirnem centru Turjak.

PREMIČNA ZBIRALNICA za nevarne gospodinjske odpadke in odpadno električno in elektronsko opremo bo za oddajo pripravljena

10. in 11. oktober 2018 od 9.30 – 17. ure pri Domu krajanov Turjak in

11. oktobra 2018 9.30 – 17. ure pri gasilskem domu Velike Lašče.

V premično zbiralnico lahko oddate odslužene akumulatorje, baterije, barve in topila, kemikalije, olja, masti, pesticide, pralna in kozmetična sredstva ter zdravila, neonske cevi ter, vse kar je opremljeno s simboli za nevarne snovi.