Zbiranje predlogov za imenovanje novih članov v občinskih organih in delovnih telesih

V skladu s 57. členom Poslovnika občinskega sveta Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pripravi predloge za imenovanje novih članov v občinskih organih in delovnih telesih, ki jim je z lokalnimi volitvami potekel mandat.

 

Mandat je potekel članom naslednjih odborov in komisij in predstavnikom ustanovitelja v svetu javnih zavodov:

  • Nadzorni odbor občine (trije člani izmed občanov, najmanj V. stopnja izobrazbe, vsaj eden izkušnje s finančno računovodskega ali pravnega področja),
  • Odbor za družbene dejavnosti (trije svetniki + dva zunanja člana),
  • Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem (trije svetniki + dva zunanja člana),
  • Odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora (trije svetniki + dva zunanja člana),
  • Odbor za finance (trije svetniki + dva zunanja člana),
  • Statutarno pravna komisija  (trije svetniki + dva zunanja člana),
  • Svet Javnega zavoda osnovne šole Primoža Trubarja (trije predstavniki ustanovitelja),
  • Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Ljubljana (en predstavnik lokalne skupnosti),
  • Svet območne enote Kočevje Zavoda za gozdove Slovenije (en predstavnik lokalnih skupnosti).

 

 

Zbiranje predlogov poteka do petka, 11. januarja 2019, do 12. ure Predloge je potrebno nasloviti na Občino Velike Lašče (za Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja) (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.). Komisija bo na podlagi prejetih predlogov pripravila predlog za obravnavo na občinskem svetu.