Javna razgrnitev študije variant s predinvesticijsko zasnovo in okoljskega poročila za pripravo DPN za obvoznico glavne ceste v Velikih Laščah

 Občina Velike Lašče | Javna razgrnitev obvoznica

Javna razgrnitev bo potekala od 18.2. do 22.3.2019:

  •  na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 21, Ljubljana,
  •  na Ministrstvu za infrastrukturo, Direktoratu za kopenski promet, Langusova ulica 4, Ljubljana,
  •  na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor,
  •  na sedežu Občine Velike Lašče, Levstikov trg 1, Velike Lašče.

 

Javna obravnava razgrnjenega gradiva bo potekala v četrtek, 14. marca 2019 s pričetkom ob 18. uri v sejni sobi Levstikovega doma v Velikih Laščah, Stritarjeva cesta 1

 

Več na http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/prostorski_nacrti/drzavni_prostorski_nacrti/javne_razgrnitve_in_seznanitve/