Javna razgrnitev in obravnava: Študija variant / predinvesticijska zasnova za obvoznico glavne ceste G2 - 106 v Velikih Laščah

Javna razgrnitev bo potekala od 18.2. do 22.3.2019:

- na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 21, Ljubljana,

- na Ministrstvu za infrastrukturo, Direktoratu za kopenski promet, Langusova ulica 4, Ljubljana,

- na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor,

- na sedežu Občine Velike Lašče, Levstikov trg 1, Velike Lašče.

 

Javna obravnava razgrnjenega gradiva bo potekala v četrtek, 14. marca 2019 s pričetkom ob 18. uri v sejni sobi Levstikovega doma v Velikih Laščah, Stritarjeva cesta 1. 

 

Povzetek

Javno naznanilo