Zbiranje pobud za spremembo prostorskega plana občine za namen turizma in kmetijstva

Občina Velike Lašče v okviru priprave sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Velike Lašče v skladu z 11. členom Zakona o urejanju prostora

ZUreP-2 Ur.l. RS št. 61/17),

 

 

OBVEŠČA

občane in vso drugo zainteresirano javnost, da bo v času

od ponedeljka, 1. aprila 2019, do petka, 31. maja 2019,

sprejemala pobude in predloge za spremembe in dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Velike Lašče (v nadaljevanju: SD OPN 2)  

za namen TURIZMA in KMETIJSTVA.

 

 

Pobude in predlogi se lahko podajo v pisni obliki na naslov Občine Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, v glavni pisarni Občine Velike Lašče ali skenirano po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..  

Za enotno evidentiranje in obravnavo pobud je Občina Velike Lašče pripravila obrazec za oddajo pobud, ki je dostopen v glavni pisarni Občine Velike Lašče in na spletni strani Občine Velike Lašče (https://www.velike-lasce.si/).

Občina bo v okviru SD OPN 2 obravnavala samo pobude za namen turizma in kmetijstva, ki bodo prispele v razpisanem roku. Hkrati pozivamo vse lastnike objektov na območju občine Velike Lašče, da preverijo usklajenost namenske rabe v veljavnem Občinskem prostorskem načrtu (OPN) z dejanskim stanjem svojih objektov in nam v primeru odstopanj in neusklajenosti dostavijo gradbeno ali uporabno dovoljenje, na podlagi katere se bodo izvedle uskladitve namenske rabe v OPN. Občina se bo do pobud in predlogov, oddanih v razpisanem roku opredelila in sprejemljive uvrstila v predvidene SD OPN 2.

To obvestilo je objavljeno v občinskem glasilu Trobla, na oglasni deski Občine Velike Lašče in na njeni spletni strani (https://www.velike-lasce.si/).

Velike Lašče, 14. 3. 2019

 Številka: 350-001/2019-1                            

                                                    

župan Občine Velike Lašče

Tadej Malovrh l.r.

 

POBUDA ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA ZA NAMEN TURIZMA IN KMETIJSTVA

Obrazec za pobudo