JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Velike Lašče (SD OPN 1) in Okoljskega poročila (OP)

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 - odl. US, 14/15 - ZUUJFO, 61/17 - ZUreP-2), v povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 Ur.l. RS št. 61/17) in 30. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13, 2/19) župan Občine Velike Lašče objavlja

 

JAVNO NAZNANILO

O javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta Občine Velike Lašče (SD OPN 1) in Okoljskega poročila (OP)

 

I.
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (SD OPN 1) Občine Velike Lašče, ki ga je izdelalo podjetje Urbis d.o.o., Partizanska cesta 3, 2000 Maribor ter Okoljsko poročilo (OP), ki ga je izdelalo podjetje AD svetovanje, Anes Durgutović s.p., Jakopičeva ulica 11, 1241 Kamnik.

II.
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SD OPN 1 in OP bo za vso zainteresirano javnost potekala od 18. aprila. 2019 do vključno 24. maja 2019.

Ogled gradiva dopolnjenega osnutka SD OPN 1 in OP je možen:

  • v prostorih Občine Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče v času uradnih ur
  • na portalu PISO na naslovu www.geoprostor.net/piso

III.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava in sicer:

  • v ponedeljek, 13. maja 2019, s pričetkom ob 19. uri v sejni sobi Levstikovega doma, Stritarjeva cesta 1, 1315 Velike Lašče

IV.
Sprememba namenske rabe zemljišč so predvidene na naslednjih zemljiških parcelah v delu ali celoti:

Šifra   Ime k.o.  Parcelna številka k.o. 
1711 Turjak 37, 39, 40, 41, 44, 93, 94, 132, 159, 368, 617, 653, 700, 750, 766, 770, 860, 1060, 1063, 1086, 1088, 1094, 1195, 1196, 1199, 1217, 1218, 1253, 1253, 1257, 1379, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1739, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1747, 1964, 2445, 2453, 2567, 2572, 2647, 2649, 2662, 2663, 2674, 2691, 2693, 2701, 2745, 2819, 2820, 2822, 2829, 2832, 2920, 2948, 2952, 2958, 3057, 3137, 3143, 3148, 3263, 3265, 3314, 3318, 3326, 3329, 3330, 3372, 3402, 3446, 3450, 3706, 3728, 3936, 3993, 3994, 3999, 4001, 4004, 4014, 4017, 4022, 4054,4059, 4061, 4062, 4065, 3/15, 3/1, 12/2, 3/10, *205, *206, *211, *345,1366, *39, *8/2, 1058/1, 1058/2, 118/1, 1375/4, 1443/2, 1444/1, 157/1, 163/1, 1630/1, 164/2, 164/6, 164/8, 164/9, 166/1, 167/2, 167/4, 167/5, 168/15, 168/2, 168/21, 168/22, 168/23, 168/24, 168/25, 168/26, 168/5, 168/6, 168/7, 1680/4, 171/5, 171/6, 1730/11, 1730/12, 1731/59, 1731/60, 1731/70, 1731/88, 1749/13, 1749/14, 175/1, 1761/1, 1761/2, 1761/3, 1761/4, 1761/5, 1761/6, 1767/4, 1772/1, 1772/13, 1772/14, 1772/15, 1772/16, 1772/17, 1772/18, 1772/8, 1773/3, 1773/33, 1773/34, 1773/36, 1773/40, 1773/41, 1773/45, 1774/10, 1774/4, 1775/1, 1775/10, 1775/12, 1775/13, 1775/14, 1775/15, 1775/7, 1775/8, 1775/9, 1776/1, 1776/7, 1782/1, 1782/10, 180/1, 1887/1, 1887/2, 1892/10, 1960/13, 1960/23, 1960/38, 1960/7, 211/2, 212/2, 2444/1, 2444/3, 2449/4, 2454/1, 2454/2, 2558/1, 2561/49,2561/50, 2561/51, 2574/3, 2574/4, 2658/2, 2665/1, 2666/2, 2671/1, 2690/1, 2690/2, 2694/6, 2714/1, 2714/2, 2744/1, 2744/2, 2841/1, 2841/2, 2842/1, 2842/2, 2844/18, 2844/19, 2844/20, 2844/21, 2844/23, 2844/24, 2844/25, 2844/26, 2844/27, 2844/29, 2844/33, 2844/7, 2951/3, 2954/2, 2956/1, 3039/3, 3039/4, 3058/1, 3058/2, 3058/3, 3058/4, 3130/1, 3130/5, 3307/2, 3328/2, 3369/1, 3403/3, 3403/4, 3419/1, 3419/2, 3422/1, 3443/10, 3443/4, 3443/5, 3443/6, 3443/7, 3443/8, 3443/9, 3452/1, 367/1, 3727/1, 3772/2, 3772/4, 3774/1, 3790/5, 3824/1, 3937/2, 3937/3, 3937/4, 3937/5, 3992/10, 3998/2, 4000/1, 4000/2, 4002/3, 4007/13, 4007/9, 4011/2, 4011/4, 4018/1, 4018/4, 4033/5, 4034/1, 4034/3, 4068/1, 4070/1, 586/4, 613/2, 615/1, 659/2, 820/1, 962/3, 964/2
1713 Krvava Peč 18, 31, 51, 117, 184, 207, 283, 289, 660, 1072, 1085, 1184, 1188, 1287, 1294,*162, *193, 1000/45, 1000/51, 1000/53, 1002/1, 1003/1, 1006/6, 1013/1, 1024/2, 1025/14, 1031/1, 1045/4, 1045/5, 1066/1, 1066/5, 1066/6, 1082/1, 113/1, 114/1, 114/14, 114/4, 1267/1, 1279/1, 40/6, 442/2,442/3, 457/3, 457/4, 457/5, 525/5, 525/7, 525/8, 568/2, 568/8, 580/1, 580/5, 751/39, 756/10,, 756/11, 756/12, 783/1, 783/2, 820/1, 999/12
1714 Selo pri Robu  11, 68, 183, 186, 347, 509, 510, 515, 523, 596, 603, 604, 605, 722, 731, 952, 1067, 1088, 1089, 1090, 1100, 1104, 1105, 1108, 1109, 1237, 1252, 1256, 1282, 1283, 6/4, *151, *154, *177, *191, *192, *209, 1068/1, 1068/5, 1106/2, 1107/1, 1204/1, 1204/2, 1223/1, 1231/1, 436/9, 46/319, 46/67,506/1, 506/4, 514/2, 514/4, 517/3, 567/6, 588/3, 590/1, 592/1, 598/5, 602/3, 602/4, 602/5, 67/1, 677/13, 677/17, 677/3, 696/2, 696/3, 697/2, 702/1, 723/1, 734/4, 736/3, 765/2, 767/2, 786/3, 958/4, 958/5, 958/6, 958/7, 958/8, 958/9,977/1
1715 Osolnik  33, 54, 223, 471, 503, 503, 577,579, 580, 581, 691, 693, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1064, 1076, 1249, 1250, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1284, 1311, 1314, 1402, 1449, 1456, 1468, 1474, 1478, 1492, *171, *172, *178, *180, 1077/2, 1114/2, 1114/87, 1138/10, 1138/11, 1138/7, 1138/8, 1138/9, 1182/2, 1184/1, 1184/5, 1288/11, 1288/4, 1288/5, 1288/6, 1288/7, 1288/9, 1305/1, 1355/2, 1355/3, 1356/1, 1356/3, 1356/3, 1401/1, 1405/1, 1409/1, 1409/6, 1421/2, 1446/2, 152/1, 224/1, 445/4, 445/5, 454/1, 454/5, 458/5, 460/1, 466/1, 482/1, 482/6, 500/3, 500/4, 513/2, 55/2,55/3, 569/1, 569/10, 569/13, 569/14, 569/16, 569/18, 569/19, 569/20, 569/21, 569/22,569/26, 569/3, 569/5, 569/6, 569/9, 630/2, 705/3, 705/30, 705/32, 705/4, 705/5, 705/55, 705/56, 705/57, 705/58, 705/6, 708/61, 708/62, 759/2, 760/3, 802/15, 802/2, 866/127, 866/139, 866/63, 866/68
1716 Ulaka  66, 67, 70, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 97, 98, 110, 111, 113, 125, 141, 143, 145, 222, 301, 302, 303, 304, 340, 348, 352, 427, 430,458,467,494, 499, 612, 749, 764,896,897, 900, 913, 1043, 1165, 1166, 1444, 1445, 1446, 1447, 1451, 1452, 1626, 1627, 1644, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1676, 1680, 1687, 1707, 1738, 1756, 1760, 1762, *176, 1040/1, 1040/2, 1068/4, 1083/1, 1083/2, 109/1, 109/2, 112/1, 112/4, 1167/1, 130/1, 1453/2, 146/2, 147/3, 148/1, 152/1, 153/3, 1620/1, 1678/1, 1698/4, 195/3, 195/4, 196/20, 196/25, 196/6, 197/1, 198/3, 199/5, 207/4, 208/2, 208/6, 210/3, 217/1, 221/1, 253/1, 339/1, 341/1, 347/2, 347/3, 347/4, 349/1, 351/3, 490/2, 490/3, 501/3, 502/1, 543/2, 543/2, 553/2, 600/4, 613/1, 62/1, 62/3, 637/3, 64/2, 664/1, 744/2, 763/4, 81/1, 820/1, 820/2, 854/4, 892/3, 893/1, 893/2,921/3, 932/2,939/3, 939/4, 939/6, 939/7
1717 Velike Lašče   333, 336, 341, 385, 395,563, 564, 621, 881, 916, 919, 922,924, 929,932, 939, 944, 945, 1382, 1392, 1393, 1396, 1410, 1411, 1415, 1853, 2043, 2044, 2046, 1398/23, 1403/1, 1405/1, 1405/4, 1406/1, 143/1, 1519/3, 1519/5, 1550/1, 1550/3, 1731/2, 1844/1, 1969/11, 1969/16, 1969/7, 1969/8, 2003/2, 2042/1, 2056/1, 2058/1, 2066/2, 2074/2, 2084/1, 2086/1, 2086/2, 2089/1, 2089/2, 2093/9, 2094/5, 2094/8, 2096/1, 2096/2, 2109/11, 2109/3, 316/23, 316/49, 316/91, 319/7, 340/1, 381/1, 41/1, 46/3, 461/3, 462/2,552/3, 552/3, 620/1, 623/1, 623/2, 623/3, 672/1, 672/3, 672/4, 683/33, 686/19, 686/20, 686/21, 686/22, 686/23, 686/24, 772/1, 940/1, 940/2
1718 Dvorska vas   55, 132, 135, 137, 514, 518, 521, 546, 547, 552, 554, 564, 710, 712, 713, 714, 720, 721, 724, 725, 729, 749, 750, 753, 922, 931, 945, 946, 947, 948, 952,953,955, 1255, 1258, 1297, 1323, 1362, 1363, 1405, 1808, 1892, 2116, 2120, 2124, 2200, 2258, 2303, 2305, 2345, 2363, 2422, 2425, 2427, 2428, 2429,2435, 2438, 2441, 2443, 2512, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2521, 2523, 2526, 2527, 2544, 2545, 2662, 2836, 3259, 3337,3345, 3346, 3496, 3499, 3520, 3523, 3558,3595, 3604,3616, 3647, 3651, *276, *298, *307, *316, *322, 108/1, 1301/1, 1320/1, 1320/2, 1361/1, 1361/2, 1365/2, 1367/1, 1806/1, 2011/2, 2115/1, 2115/2, 2117/2, 2187/1, 2187/6, 2188/1, 2188/2, 2188/4, 2193/2, 2193/8, 2341/3, 2350/3, 2357/1, 2368/2, 2368/4,2375/5, 2737/3, 2738/1, 3119/1, 3119/2, 3149/104, 3149/105, 3149/114, 3149/124, 3352/2, 3352/3, 3498/2, 3519/1, 3605/1, 3611/1, 3639/3, 3639/5, 3674/47, 3679/2, 706/3, 709/2, 758/2, 764/2, 765/1, 770/2
1719 Lužarji  324 376, 466, 570, 590, 611, 625, 690, 880, 1111, 1141, 1171, *100/1, *100/2, *108/1, *186, *197, *48, *87/1, 1162/15, 1162/17, 1162/21, 1162/28, 1162/35, 1162/39, 1180/1, 1181/2, 1181/6, 1183/3, 1183/4, 1190/2, 283/4, 294/1, 300/1, 374/9, 375/1, 375/2, 375/3, 375/4, 404/3, 447/1, 447/3, 448/3, 453/1, 472/19, 493/13, 493/15, 493/5, 493/6, 493/9, 496/19, 496/3, 496/7,569/2, 572/2, 663/1, 663/2, 665/1, 668/7, 668/8, 671/1, 673/2, 674/2, 674/4, 679/3, 681/3, 688/1, 688/3, 709/1, 710/18, 710/21, 710/22, 710/23, 710/3, 710/4, 895/1, 922/16, 922/7, 928/4, 928/5, 929/3

 

V.
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen dopolnjen osnutek SD OPN 1 in OP podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki.
Pripombe in predloge se lahko poda:

  • pisno z vlogo na obrazcu, ki se nahaja na mestu javne razgrnitve,
  • pisno na obrazcu, ki je objavljen na spletnem portalu PISO www.geoprostor.net/piso ter na spletni strani Občine Velike Lašče www.velike-lasce.si,

Obrazec s pripombami in predlogi se lahko odda:

  • po pošti na naslov Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče,
  • po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.,
  • osebno na vložišču Občine Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.

Rok za oddajo pripomb in predlogov k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku poteče zadnji dan javne razgrnitve.

VI.
Javno naznanilo se objavi na spletnem portalu Občine Velike Lašče www.velike-lasce.si, ter na krajevno običajen način: na oglasni deski Občine Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče in na lokalnem radiu. O javnem naznanilu se obvesti tudi vse pobudnike in Krajevne odbore.

 

Velike Lašče, 10.4.2019
Številka: 35002-01/2019-2

župan Občine Velike Lašče
dr. Tadej Malovrh