Zbiranje odpadne silažne folije

V zbirnem centru Turjak lahko ponovno predate tudi ovojno folijo iz kmetijske dejavnosti v za to namenjen zabojnik. Folijo zbiramo brez dodatnega plačila in brez količinske omejitve. S tem se želimo izogniti odlaganju tovrstnih odpadkov na drugih lokacijah, ki temu niso namenjene.

JP Voka Snaga d.o.o.