Na Krajevnem uradu Velike Lašče v času dopustov ne bo uradnih ur

V času letnih dopustov, v obdobju od 24. 6. do 31. 8. 2019 na Krajevnem uradu Velike Lašče ne bo uradnih ur. 

Vse upravne storitve, ki se opravljajo na krajevnih uradih, kjer ne bo uradnih ur, bodo zagotovljene na Upravni enoti Ljubljana, Sektor za upravne notranje zadeve, Tobačna 5, 1000 Ljubljana v času uradnih ur:

- v ponedeljek od 8.00 - 18.00,

- v torek od 8.00 - 18.00, 

- v sredo od 8.00 - 18.00 

- v četrtek od 8.00 do 18.00 in 

- v petek od 8.00 do 14.00.