Do nadaljnjega je uporaba vseh javnih igrišč in igral v občini prepovedana.

Do nadaljnjega je uporaba vseh javnih igrišč in igral v občini prepovedana.