Javno naročilo ASFALTIRANJE PO OBČINI VELIKE LAŠČE

Naročnik obvešča morebitne ponudnike, da zaradi napake v razpisni dokumentaciji podaljšuje rok za predložitev ponudb in datum odpiranja ponudb.

Rok za predložitev ponudb je najpozneje do 18.05.2020 do 10.30 ure. Odpiranje ponudb bo potekalo 18.05.2020 ob 11.00 uri.