Obvestilo o meritvah hitrosti od 18. - 24. maja 2020

Obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v tednu od 18.05.2020 do 24.05.2020 skladno z letnim programom dela izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno napravo na različnih lokacijah v občinah Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče.