Poziv učencem in dijakom s prebivališčem v Občini Velike Lašče za prijavo na brezplačni topli obrok v času šolanja na daljavo

Občina Velike Lašče v skladu z okrožnico MIZŠ, št. 6030-1/2020/88, z dne 4. 11. 2020, poziva  učence in dijake s prebivališčem v občini Velike Lašče, da se v času šolanja na daljavo prijavijo na brezplačni topli obrok

Brezplačni topli obrok pripada učencem in dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino. 

Učenci in dijaki se na topli obrok prijavijo preko OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče, ki upravičenost do brezplačnega obroka preveri v CEUVIZ. Šole zbrane podatke o prijavah posredujejo občini, ki na podlagi zbranih potreb organizira pripravljanje in prevzem toplega obroka za svoje dijake oz. učence (izjemoma dostavo). S prijavo učenci in dijaki privolijo, da občina in šole zbrane podatke uporabijo le za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.

Dijaki naj ob prijavi priložijo dokazilo o upravičenosti.

Hrano bodo učenci in dijaki oziroma njihovi starši lahko prevzeli z lastno prenosno posodo (osebno embalažo) na prevzemnem mestu v šolski kuhinji, vsak dan šolanja na daljavo, med 11. 00 in 13. 00 uro. Začetek zagotavljanja toplih obrokov bo predvidoma v ponedeljek, 9. 11. 2020.

Ko bo pouk ponovno potekal v šoli, bo le-ta organizirala šolsko prehrano kot običajno v skladu z Zakonom o šolski prehrani.  

Prijavo na prehrano opravite na preko spletne strani šole ali tukaj.