Kultura

Središče kulturnega dogajanja so Velike Lašče – Levstikov dom, Trubarjeva domačija na Rašici in grad Turjak. Na področju kulture delujejo v občini številna društva, ki s svojimi programi poskrbijo, da se na različnih lokacijah po občini skozi vse leto nekaj dogaja. Trenutno v občini delujejo kulturno umetniška društva KUD Primož Trubar Velike Lašče, KUD Rob, KUD Marij Kogoj Turjak, KUD Velikolaška vokalna skupina. Njihovi člani so že po tradiciji najbolj aktivni na področju gledališke dejavnosti in zborovskega petja.

Med tradicionalne prireditve sodijo vsakoletna proslava ob slovenskem kulturnem prazniku, prireditve ob praznovanju občinskega praznika, v okviru katerega je organiziran pohod po velikolaški kulturni poti, revija občinskih pevskih zborov, prireditev ob praznovanju dneva reformacije na Trubarjevi domačiji na Rašici, božično novoletni koncert godbe Dobrepolje in božično novoletni koncert v Velikih Laščah.
Že od leta 1997 občina organizira gledališki abonma in tako občanom ponudi možnost ogleda gledaliških predstav različnih gostujočih gledališč v domačem kraju.

KUD PRIMOŽ TRUBAR Velike Lašče

Velike Lašče imajo najdaljšo gledališko tradicijo, saj je bila že leta 1856 v gostilni pri Drakslerici uprizorjena Levstikova igra Juntez. Na gledališkem področju je bilo zelo dejavno kulturno umetniško društvo Velike Lašče, ustanovljeno leta 1945, leta 1951 preimenovano v KUD Primož Trubar. Društvo je še vedno najbolj aktivno na področju gledališke dejavnosti, tako otroška in mladinska skupina Gledeja, kot tudi odrasla gledališka skupina. V društvu je dolga leta deloval moški pevski zbor, v zadnjem času pa pod okriljem društva Primož Trubar deluje tudi glasbena skupina mladih Ogrožena vrsta, baletna skupina in mažoretke.

http://kud.trubar.si/

KUD MARIJ KOGOJ TURJAK

KUD Marij Kogoj Turjak je bil ustanovljen 18. maja 1956, dva meseca po smrti skladatelja Marija Kogoja. Marij Kogoj je del svojega življenja preživel na Gradežu pri Turjaku, zato so ga Turjačani vzeli za »svojega« in tudi ime društva na področju kulture poimenovali po njem. Društvo ima 150 članov. V njem deluje glasbena dejavnost, likovna, šolska in literarna. Društvo vsako leto organizira tradicionalne prireditve na Turjaku – revijo pevskih zborov na gradu, likovne razstave, srečanje harmonikarjev, božično novoletni koncert.

http://www.kreart.si/marijkogoj/

 

KUD VELIKOLAŠKA VOKALNA SKUPINA

Trinajst pevk in pevcev, ki jih vodi Martina Purkart Kovačič , od novembra 1999 dalje nastopa kot Velikolaška vokalna skupina – kulturno društvo.
Pevci Velikolaške vokalne skupine delujejo od leta 1990. Sprva so največkrat peli na cerkvenih porokah v velikolaški in drugih župnijah. Delovanje so razširili na sodelovanje ob različnih priložnostih v občini in širše (otvoritev razstav, proslave, dobrodelni koncerti, samostojni koncerti, ...).

 

Na področju kulturne dejavnosti je v občini aktiven tudi Zavod za kulturo in turizem Parnas.