Razne organizacije

Društvo upokojencev Velike Lašče je v letu 2010 praznovalo 60-letnico delovanja. V društvu deluje strelska sekcija in krožek ročnih del.
Člani društva dvakrat letno obiskujejo bolne člane, organizirajo pohode v naravo in izlete ter skrbijo za prijetno druženje. Je najštevilčnejše društvo v občini, saj šteje preko štiristo članov.

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Velike Lašče skrbi za pomoč pri pridobivanju pravic članov veteranov, člani se udeležujejo raznih svečanosti, prireditev in manifestacij, povezujejo se z društvi in zvezo, organizirajo obiske elitne enote slovenske vojske, ogled letalskega mitinga, organizirajo srečanje v Krvavi Peči, ...  

Zarja spominov – društvo za ohranjanje izročil narodnoosvobodilne borbe in osamosvojitve
skrbi za vsa obeležja NOB v občini, pripravlja komemoracije ter poskrbi za cvetje in sveče ob dnevu mrtvih, organizira udeležbo članov na spominskih proslavah in prireditvah, obiskuje bolne in onemogle člane ZB.

Društvo za ureditev zamolčanih grobov Slovenije, pododbor Velike Lašče, je registrirano od leta 1991. Društvo skrbi za vzdrževanje, obnovo in postavitev novih spominskih obeležij žrtvam komunističnega nasilja. Udeležujejo se spominskih slovesnosti v Kočevskem Rogu in Teharjih in ob teh priložnostih polagajo cvetje na množična grobišča, kjer so pokopane tudi številne žrtve iz naše občine.

V občini delujejo tudi druga društva. Za nekatera lahko rečemo, da so mlajša tako po času delovanja kot po tem, kdo so njihovi člani. V zadnjem času so aktivni v Mladinskem društvu VRT, člani Skavtske skupine Škocjan Turjak 1, daljšo tradicijo pa imata Društvom podeželske mladine in Društvo podeželskih žena.