Civilna zaščita

Občinski štab civilne zaščite sestavljajo:
- Branko Indihar - poveljnik
- France Modic - namestnik poveljnika
- Jakob Jaklič - član
- Martina Bavdek Nedeljkovč - članica
- Matej Gruden - član

Na področju civilne zaščite je formirana še služba za podporo.