Občinski simboli

zastavaZASTAVA OBČINE VELIKE LAŠČE

Opis zastave, splošno: zastava Občine Velike Lašče je modre in bele barve, z glavnim atributom, belo odprto knjigo, v srednjem modrem polju zastavine rute.
Opis zastave: modro-bela zastava je krojena v razmerju višine »V« proti dolžini »L« ena proti dve celi in pet desetin, oziroma »V« : »L« = 1 : 2,5.
Zastavina ruta je modra z dvema vertikalno postavljenima belima poljema, od katerih prvo belo polje pokriva drugo šestino zastavine rute, drugo belo polje pa pokriva peto šestino iste rute; sredino srednjega, kvadratnega polja krasi glavni atribut iz občinskega grba, bela odprta nepopisana knjiga, spremljana z desne in leve s po enim gosjim peresom, zataknjenim v črnilnik; širina celotnega atributa ne sme biti manjša od 70% modrega polja in ne sme presegati 80% širine istega polja.

         

GRB OBČINE VELIKE LAŠČE grb

Opis grba  -  splošno: s cinastim rezom deljen ščit, zgoraj odprta knjiga z dvema peresoma, spodaj na zelenem polju zlati bik turovega goveda.
BLAZON: grb občine Velike Lašče je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike; zlati cinasti rez s petimi cinami deli ščit v modro in zeleno polje; v prvem polju je odprta nepopisana knjiga v spremljavi z dvema gosjima peresoma v črnilnikih; v drugem polju je zlati turov bik s črnim okrasjem.
Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot  grbovni okras.