SPREMEMBA JAVNEGA RAZPISA za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Velike Lašče za leto 2018

V javnem razpisu za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Velike Lašče za leto 2018 (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/18 in 3/18) se pri:

  • ukrepu naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo spremeni 1. točka in se po novem glasi:

»1. Višina sredstev je 29.690,00 EUR«.

  • ukrepu pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji

 »1. Višina sredstev je 2.310,00 EUR«.

Vsa ostala določila javnega razpisa ostajajo nespremenjena.

Velike Lašče, 10.8.2018