SPREMEMBA JAVNEGA RAZPISA za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Velike Lašče za leto 2018

 

Sprememba Javnega  razpisa za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Velike Lašče za leto 2018

 

V javnem razpisu za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Velike Lašče za leto 2018  (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/18) se pri:

 

- ukrepu  I. sofinanciranje naložb v malo gospodarstvo spremeni 1. točka in se po novem glasi:

 

»1. Višina sredstev je 54.000,00 EUR«.

 

- ukrepu III. promocijske aktivnosti na področju malega gospodarstva spremeni 1. točka in se po novem glasi: 

 

»1. Višina sredstev je 2.000,00 EUR«.

 

 

Vsa ostala določila javnega razpisa ostajajo nespremenjena.

 

 

 

Velike Lašče, 24. 9. 2018

 

Občina Velike Lašče