SPREMEMBA JAVNEGA RAZPISA za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2018/3

 

Sprememba Javnega  razpisa za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja

 

v Občini Velike Lašče za leto 2018

 

 

 

V javnem razpisu za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Velike Lašče za leto 2018 (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/18 in 3/18) se pri:

 

  • ukrepu  I. naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo spremeni 1. točka in se po novem glasi:

 

»1. Višina sredstev je 40.800,00 EUR«.

 

 

  • ukrepu II. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov spremeni 1. točka in se po novem glasi:

 

»1. Višina sredstev je 3.500,00 EUR.«

 

 

 

  • ukrepu III. Pomoč za  gradnjo in obnovo gozdnih vlak spremeni 1. točka in se po novem glasi:

 

»1. Višina sredstev je 3.700,00 EUR.«

 

 

 

Vsa ostala določila javnega razpisa ostajajo nespremenjena.

 

 

 

Velike Lašče, 30. 11. 2018

 

Občina Velike Lašče