SPREMEMBA JAVNEGA RAZPISA za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Velike Lašče za leto 2018/3

 

Sprememba Javnega  razpisa za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Velike Lašče za leto 2018

 

V javnem razpisu za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Velike Lašče za leto 2018  (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/18) se pri:

  • ukrepu  I. sofinanciranje naložb v malo gospodarstvo spremeni 1. točka in se po novem glasi:

»1. Višina sredstev je 56.990,00 EUR«.

  • ukrepu II. nepovratna sredstva za odpiranje novih delovnih mest spremeni 1. točka in se po novem glasi:

»1. Višina sredstev je 7.000,00 EUR«.

  • ukrepu  III. promocijske aktivnosti na področju malega gospodarstva spremeni 1. točka in se po novem glasi:

»1. Višina sredstev je 2.210,00 EUR«.

Vsa ostala določila javnega razpisa ostajajo nespremenjena.

Velike Lašče, 30. 11. 2018

Občina Velike Lašče