Sprememba Javnega razpisa za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Velike Lašče za leto 2017 - 3

 

Sprememba Javnega  razpisa za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Velike Lašče za leto 2017

 

 

 

V javnem razpisu za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Velike Lašče za leto 2017 (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 3/17) se spremeni rok za oddajo vlog, ki se po novem glasi:

 

»Sredstva se dodeljujejo do porabe, zadnji rok za oddajo vlog je 9. 12. 2017.

 

 

Vsa ostala določila javnega razpisa ostajajo nespremenjena.

 

 

Občina Velike Lašče