Koledar dogodkov

Flat View
Letni pregled
Mesečni pregled
Mesečni pregled
Weekly View
Tedenski pregled
Daily View
Dnevni pregled
Search
Išči
Javna obravnava razgrnjenega gradiva v postopku priprave DPN za obvoznico Velike Lašče
Četrtek, 14 marec 2019,  6:00
Kontakt Občina Velike Lašče

Javna razgrnitev bo potekala od 18.2. do 22.3.2019:

- na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 21, Ljubljana,

- na Ministrstvu za infrastrukturo, Direktoratu za kopenski promet, Langusova ulica 4, Ljubljana,

- na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor,

- na sedežu Občine Velike Lašče, Levstikov trg 1, Velike Lašče.

 

Na spletni povezavi http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/prostorski_nacrti/drzavni_prostorski_nacrti/javne_razgrnitve_in_seznanitve/ je javno objavljeno gradivo v postopku javne razgrnitve in obravnave študije variant in okoljskega poročila.
 

Javna obravnava razgrnjenega gradiva bo potekala v četrtek, 14. marca 2019 s pričetkom ob 18. uri v sejni sobi Levstikovega doma v Velikih Laščah, Stritarjeva cesta 1.

Kraj dogodka Levstikov dom, Velike Lašče
(Občina Velike Lašče)