Evidenčna javna naročila nad 10.000,00 EUR brez DDV 2016

V skladu z 2. odstavkom 21. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) objavljamo seznam evidenčnih javnih naročil, ki so bila oddana leta 2016 in katerih ocenjena vrednost je enaka ali višja od 10.000,00 EUR brez DDV.

Seznam evidenčnih javnih naročil v letu 2016, katerih ocenjena vrednost je enaka ali višja od 10.000,00 EUR brez DDV

št. pogodbe, naročilnice datum izvajalec/dobavitelj opis predmeta ocenjena vrednost naročila brez DDV vrsta predmeta
1 81/2016 21.04.2016 PETRIČ d.o.o. dobava prometnih znakov 10.000,00 b
2 225/2016 19.09.2016 MAPRI PROASFALT d.o.o. dovoz v ulici Podturn - asfaltiranje 11.999,99 g
3 P 2016-263 15.11.2016 MAPRI PROASFALT d.o.o. izvajanje zimske službe 12.719,73 s
4 16/2016 25.01.2016 STIA NGI projektiranje projektna naloga priključek Ločica 13.000,00 s
5 125/2016 30.05.2016 GRAD-BOS Žagar Milan s.p. izvedba gradbenih del, knjižnica, sejna soba 14.357,80 g
6 P 2016-264 11.11.2016 Delindt storitve d.o.o. izvajanje zimske službe 14.846,42 s
7 147/2016 23.06.2016 MAPRI PROASFALT d.o.o. nujna sanacija cestnih odsekov 14.938,21 g
8 250/2016 10.10.2016 EUROLUX INŽENIRING d.o.o. postavitev 6 svetilk JR na V. Ločniku 14.999,99 g
9 180/2016 17.08.2016 MAPRI PROASFALT d.o.o. sanacija nevarnih cestnih odsekov 15.000,00 g
10 243/2016 3.10.2016 MAPRI PROASFALT d.o.o. enostranski hodnik za pešče 15.000,00 g
11 307/2016 8.12.2016 KPL d.d. nujna gradbena dela na cesti Rob - Selo 15.000,00 g
12 260/2016 19.10.2016 TUFRA ureditev pešpoti V.Lašče - M.Lašče 15.669,00 g
13 P 2016-16 2.02.2016 GEODETI D.O.O. izvedba geodetskih storitev 15.994,03 s
14 P 2016-265 8.11.2016 Zdenko Merkelj s.p. izvajanje zimske službe 16.765,22 s
15 P 2016-262 8.12.2016 MAPRI d.o.o. izvajanje zimske službe 17.250,53 s
16 P 2016-03 20.01.2016 Nacionalni laboratorij za zdravje, okol. spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode 17.638,02 s
17 P 2016-268 21.11.2016 Sekirišče d.o.o. izvajanje zimske službe 18.186,17 s
18 P 2016-08 18.01.2016 EUROLUX inženiring d.o.o. vzdrževanje javne razsvetljave v letu 2016 18.520,60 s
19 193/2016 30.10.2016 AG INŽENIRING KOČEVJE presoja in projektna naloga POŠ Turjak 18.800,00 s
20 P 2016-132 27.05.2016 Merkelj Zenko s.p. izvedba vzdrževalnih del na gozdnih cestah 19.000,00 g
21 P 2016-10 28.01.2016 PUŠTAB d.o.o. kupoprodajna pogodba 19.950,00 b
22 179/2016 17.08.2016 MARKO BELAJ s.p. sanacija vodovoda Brankovo 20.583,00 g
23 146/2016 23.06.2016 MARKO BELAJ s.p. sanacija voddovoda Rute 20.655,14 g
24 208/2016 8.09.2016 Javno komunalno podjetje Grosuplje projektna dokumentacija - del kanalizacije 21.991,80 s
25 201/2016 2.09.2016 TELEG - m d.o.o. sanacija ceste Ločica proti naselju Laporje 27.367,00 g
26 151/2016 27.05.2016 MAPRI PROASFALT d.o.o. izravnava II območja Ločica 33.060,00 g
 

Velike Lašče, dne 28.2.2017.