Evidenčna javna naročila nad 10.000,00 EUR brez DDV 2017

V skladu z 2. odstavkom 21. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) objavljamo seznam evidenčnih javnih naročil, ki so bila oddana leta 2017 in katerih ocenjena vrednost je enaka ali višja od 10.000,00 EUR brez DDV.

Seznam evidenčnih javnih naročil v letu 2017, katerih ocenjena vrednost je enaka ali višja od 10.000,00 EUR brez DDV

Področje javnega naročanja Vrsta predmeta Navedba predmeta (opis) Vrednost (brez DDV v EUR) Naziv gospodarskega subjekta (izbrani ponudnik)
1 splošno področje storitve Tiskanje občinskega glasila Trobla za obdobje dveh let 16.665,60 € LUART D.O.O.
2 splošno področje storitve Oblikovanje in prelom občinskega glasila Trobla za obdobje dveh let 10.248,00 € LUART D.O.O.
3 splošno področje storitve Izvedba geodetskih storitev na območju občine Velike Lašče v letu 2017 11.364.84 € GEODETI D.O.O.
4 splošno področje storitve Vzdrževanje javne razsvetljave v letu 2017 11.747,42 € EUROLUX D.O.O.
5 splošno področje storitve Ureditev prostorov za patronažno službo in pralnico v Zdravstveni postaji Velike Lašče 17.604,08 € MAGRI D.O.O.
6 splošno področje storitve Nujna sanacija poškodovanih cestnih odsekov v občini Velike Lašče 13.022,20 € MAPRI PROASFALT D.O.O.
7 splošno področje storitve Dobava in vgraditev MKČN na Trubarjevi domačiji 11.147,54 € EKOKULT D.O.O.
8 splošno področje storitve Obnova vodovodnega sistema Rute na odsekih Naredi in Bane 28.688,52 € BELAJ SIMON S.P. AVTOPREVOZI, GRADBENE STORITVE
9 splošno področje storitve Sanacija betona v vodohranu Ulaka 14.909,00 € SENGOST d.o.o., Celje
10 splošno področje storitve Vzdrževalna dela na gozdnih cestah v letu 2017 19.000,00 € Golob Tomislav s.p.
11 splošno področje storitve Obnova strehe na objektu Veliki Osolnik 14 21.814,35 € ŠKOF d.o.o.
12 splošno področje storitve Ureditev parkirišča na Turjaku 11.065,57 € TUFRA d.o.o.
13 splošno področje storitve Asfaltiranje ceste JP954201 Rašica ter predhodna priprava terena 20.491,80 € MAPRI PROASFALT d.o.o.
14 splošno področje storitve Takojšnja obnova vodovodnega odseka Gmajna na vodovodu Velike lašče 17.852,14 € MARKO BELAJ S.P.
15 splošno področje storitve Izdelava projektne dokumentacije za odstranitev in novo gradnjo za objekt Vrtec in PŠ Turjak 19.999,00 € AG-INŽENIRING d.o.o
16 splošno področje storitve Izvedba vodovodnega priključka za obrtno cono Ločica 38.524,59 € MARKO BELAJ S.P.
17 splošno področje storitve Sanacija poškodovanih asfaltnih površin po občini Velike Lašče 18.852,46 € MAPRI PROASFALT d.o.o.
18 splošno področje storitve Predhodna priprava terena ter asfaltiranje ceste na Rašici 25.000,00 € MAPRI PROASFALT d.o.o.
19 splošno področje storitve Izvajanje zimske službe v Občini Velike Lašče v sezoni 2017/18 13.110,88 € Zdenko Merkelj s.p.
20 splošno področje storitve Izvajanje zimske službe v Občini Velike Lašče v sezoni 2017/18 19.148,47 € Usluge z gradbeno mehanizacijo Zdenko Merkelj s.p.
21 splošno področje storitve Predhodna priprava terena ter asfaltiranje ceste na Rašici 25.000,00 € MAPRI PROASFALT d.o.o.

Velike Lašče, dne 17.1.2018.