Nadzorni odbor

Na podlagi 39. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 2. redni seji, dne 28. januarja 2019 sprejel

 

SKLEP
O IMENOVANJU NADZORNEGA ODBORA OBČINE

 

V nadzorni odbor Občine Velike Lašče se imenujejo:

- Robert Hren,
- Urška Vesel,
- Jože Stritar.

 

Velike Lašče, dne 28. januarja 2019

Župan Občine Velike Lašče
dr. Tadej Malovrh