Bogomir Samsa

Za izjemne dosežke na področju kulture in gasilstva.
Častno občanstvo je bilo podeljeno 5. junija 2010.

Bogomir Samsa je več kot šestdeset let javni delavec, človek, brez katerega si društvenega življenja v občini Velike Lašče ne moremo predstavljati. Globoke sledi njegovih prizadevanj so vidne na kulturnem področju, predvsem v obnovljenem Levstikovem domu in Stritarjevi ter Levstikovi spominski sobi v njem, v  urejeni Trubarjevi domačiji, pri organizaciji velikih kulturnih dogodkov v občini - Levstikovem taboru leta 1981 in svečanostih ob 400 - letnici smrti Primoža Trubarja leta 1986.

V gasilstvu aktivno sodeluje že od leta 1949, ko je postal član operativne desetine, nato je bil ustanovni član PGD Dolnje Retje, kjer je bil 56 let tudi tajnik. Bogomir Samsa je šel v gasilstvu skozi vse faze strokovnega usposabljanja in dosegel čin visokega gasilskega častnika. Bil je med ustanovitelji in nato v vodstvih vseh pomembnejših gasilskih organizacij  in je za svoje požrtvovalno in nesebično delovanje dobil med drugimi tudi najvišje priznanje v gasilstvu »Nagrado Matevža Haceta«.

Organiziral in vodil je nešteto akcij za ureditev naših krajev. Predan poklicnemu delu in domači vasi, vključen v prizadevanja za uveljavitev Velikih Lašč v zavesti Slovencev, trajno prisoten pri iskanju novih oblik kulturne dejavnosti in zmeraj pripravljen delovati za javno korist, Bogomir Samsa s svojim zgledom potrjuje pomembnost moralnega načela o osrečujočem delu v dobro ljudi in si ob svoji 80 letnici zasluži priznanje, da postane častni občan Občine Velike Lašče.