Alenka Vasič

Za izjemne uspehe v šoli.
Pohvala je bila podeljena 5. junija 2004.

Alenka Vasič je izjemno uspešna učenka. Vseh osem let je zaključila z odličnim uspehom in bila vzorna učenka, poleg tega pa je dosegla pomembne uspehe na številnih tekmovanjih:
- zlato priznanje iz logike,
- zlato priznanje iz angleščine,
- srebrno CANKARJEVO priznanje,
- uvrstitev na državno tekmovanje iz zgodovine.
Sodelovala je na kulturnih prireditvah v šoli in v kraju kot recitatorka, flavtistka, ter se uspešno izkazala v sproščenem povezovanju programa. Sošolce je poskušala povezovati v prijetno in uspešno skupnost, s konstruktivnimi predlogi v šolski skupnosti pa je sooblikovala življenje in delo na šoli.
Alenkini uspehi so v ponos šoli in drugim učencem. Motivacija in zgled sta dokaz, da lahko z zavzetim delom veliko dosežejo.