Nina Podlogar

Za izjemne uspehe v šoli.
Pohvala je bila podeljena 7. junija 2003.

Nina Podlogar je izjemno uspešna učenka. Vseh osem let je bila odličnjakinja in vzorna učenka, ki je pozitivno vplivala s svojimi dejanji in odnosom do dela na sošolke in sošolce. Samo v letošnjem šolskem letu je dosegla množico priznanj. Če na kratko povzamemo samo nekaj njenih uspehov in dosežkov:
- bronasto priznanje iz logike ,
- bronasto, srebrno in zlato VEGOVO priznanje,
- bronasto in srebrno CANKARJEVO priznanje,
- bronasto in srebrno priznanje iz ANGLEŠČINE,
- v tekmovanju iz VESELE ŠOLE se je uvrstila na regijsko tekmovanje,
- bronasto STEFANOVO priznanje,
- sodelovanje v šolskem parlamentu.
Zelo aktivna pa je bila tudi na športnem področju, kajti udeleževala se je vrsto tekmovanj.
Imeti takšno učenko v šolskih vrstah je užitek, zadovoljstvo in ponos.