Brane Borštnik

za dolgoletno uspešno in strokovno vodenje čebelarskega društva Velike Lašče

Izredna medena letina leta 1912 je bila v naših krajih povod za organizirano ukvarjanje s čebelarstvom aprila 2013. Ves čas delovanja so aktivni člani skrbeli za izobraževanje in razvoj čebelarstva. V čebelarskem društvu, ki ga že dobrih deset let uspešno vodi gospod Brane Borštnik, deluje več kot 60 čebelarjev, ki čebelarijo z okoli 800 panji. Samo v letošnjem letu se je društvo pridružilo deset mladih čebelarjev, od katerih jih ima osem tudi že svoje čebele, ostala dva pa bosta začela čebelariti v naslednjem letu. Ljubitelji čebel in čebelarji tako še danes organizirano skrbijo za nego in vzdrževanje čebeljih družin v naši občini. Čebele za svoj obstoj še nikoli niso tako potrebovale pomoči človeka in čebelarjev kot danes, obenem pa nam za naše zdravo življenje ponujajo naravne zaklade iz čebeljega panja. In prav to poslanstvo čebel, podkrepljeno z dolgoletnimi izkušnjami in širokim znanjem gospod Brane Borštnik z veseljem predaja mladim rodovom, tako predšolskim otrokom, kot tudi osnovnošolskim v okviru čebelarskega krožka in ne nazadnje svoje znanje o pomenu obstoja čebel in čebeljih izdelkov ter skrbi za čebelje družine podaja tudi članom krožka pod okriljem vseživljenjskega izobraževanja. Poleg tega je predavatelj Čebelarske zveze Slovenije, preglednih medu in svetoval svetovalne službe pri ČZS ter pisec strokovnih člankov, pa tudi inovator. Izdelal je namreč t.i. visoko podnico z notranjim smukalnikom za cvetni prah, ki med slovenskimi čebelarji postaja vse bolj iskana novost. Kot predsednik Čebelarskega društva Velike Lašče je Brane Borštnik lep zgled marljivosti in vztrajnosti, kakršne so tudi vzornice čebele in prav gotovo je sam veliko pripomogel, da čebelarji delujejo v prid naše neokrnjene narave in ohranjanja kulturne dediščine.