Priznanje občine

Prejemniki občinskega priznanja - PRIZNANJA OBČINE

zap.št prejemnik kratka obrazložitev datum vročitve predlagatelj
Po/38  PLANINSKO DRUŠTVO VELIKE LAŠČE Za 40 letno delovanje društva 8.6.2018 OO SDS, OO SLS in OO NSi Velike Lašče
Po/37  LADKA  DETERDING Za 40 letno vodenje cerkvenega mešanega pevskega zbora Župnije Velike Lašče 8.6.2018 Župnija Velike Lašče
Po/36  LOVSKA DRUŽINA VELIKE LAŠČE Za dolgoletno uspešno delo na področju trajnostnega upravljanja z divjadjo in varstva narave 9.6.2017 OO SDS, OO SLS in OO NSi Velike Lašče 
Po/35  FRANC DEBELJAK  Za glavno vlogo v 10. Ribniškem pasijonu z naslovom Prišel sem zate, 2016 10.6.2016 OO SLS Velike Lašče
Po/34  HELENA GREBENC GRUDEN  Za izjemne dosežke na področju kulture. 10.6.2016 KUD Primož Trubar Velike Lašče
 Po/33  TRGOUP d.o.o.  Za uspešno delo na področju gospodarstva. 5.6.2015 OO SDS, OO SLS, OONSi
 Po/32  IRENA INDIHAR  Za izjemne zasluge pri dejavnosti društva Kulturni most in s tem promociji Velikolaške občine v Švici. 5.6.2015 OO SLS, OO NSi, OOSDS
 Po/31  POVELJSTVI CIVILNE ZAŠČITE OBČINE VELIKE LAŠČE IN GASILSKE ZVEZE VELIKE LAŠČE  Za organizacijo zaščite in pomoči ob naravni nesreči – žledu v februarju 2014 6.6.2014 OO SDS, OO SLS, OO SNS in OO NSi Velike Lašče
 Po/30  ANA DEBELJAK  Za razvoj gospodarstva in kulture ter ohranjanje dediščine velikolaškega zadružništva 6.6.2014 KZ Velike Lašče, OO SLS Velike Lašče
 Po/29  DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA VELIKE LAŠČE  Za dolgoletno delovanje društva in promocijo Velikih Lašč 7.6.2013 OO SDS, OO SLS, OO SNS in OO NSi Velike Lašče
 Po/28  PROSTOVOJNO GASILSKO DRUŠTVO DVORSKA VAS-MALA SLEVICA  Za 90-letno delovanje društva 7.6.2013 GZ Velike Lašče, OO SDS, OO SLS in OO NSi Velike Lašče
 Po/27  FRANCI PEČNIK  Za izjemne uspehe na področju kulture 8.6.2012 OO SDS, OO SLS in OO SNS Velike Lašče
 Po/26  GOSTILNA PRI KUKLJU  Za uspešno delo v gostinstvu in promocijo Velikih Lašč 8.6.2012 OO SDS in OO SLS Velike Lašče
 Po/25  JOŽE CENTA  Za izjemne dosežke na področju kulture 11.6.2011 KUD Primož Trubar Velike Lašče
 Po/24  MILKA DEBELJAK  Za uspešno dolgoletno vodenje Društva podeželskih žena Velike Lašče 11.6.2011 OO SDS
 Po/23  MANFRED DETERDING  Za delovanje na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine 5.6.2010 SDS
 Po/22  DRUŠTVO UPOKOJENCEV VELIKE LAŠČE  Za 60-letno delovanje v Občini Velike Lašče 5.6.2010 SDS
 Po/21  DRUŠTVO ZA OHRANJANJE DEDIŠČINE GRADEŽ  Za delovanje na področju kulturne in naravne dediščine 6.6.2009 SDS
 Po/20  GLASBENA ŠOLA RIBNICA  Za 10-letno delovanje v Občini Velike Lašče 6.6.2009 SDS
 Po/19  MEŠANI PEVSKI ZBOR ŽUPNIJE VELIKE LAŠČE  Za delo na področju pevske dejavnosti 7.6.2008 SDS
 Po/18  KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ROB  Za delo na področju gledališke dejavnosti 7.6.2008 SDS in SLS
 Po/17  ČEBELARSKO DRUŠTVO VELIKE LAŠČE  Za razvoj čebelarstva v občini 8.6.2007 SDS
 Po/16  OZ VVS Velike Lašče  Za ohranjanje spomina na osamosvojitveno vojno  1991 9.6.2006 N.SI
 Po/15  PGD VELIKE LAŠČE  Za 110 let uspešnega dela pri zagotavljanju požarne varnosti v naših krajih 9.6.2006 SLS
 Po/14  TATJANA DEVJAK  Za njene poklicne dosežke in aktivno sodelovanje v Občini Velike Lašče 11.6.2005 SLS
 Po/13  BOGOMIR SAMSA  Zaradi vseh njegovih dosežkov in zaslug 11.6.2005 Gasilska zveza
 Po/12  ANDREJ PERHAJ  Za dolgoletno delo na področju kulture 5.6.2004 Župan
 Po/11  MILAN TEKAVEC  Prvemu županu za uspešen začetek delovanja nove občine 5.6.2004 SLS
 Po/10  KMETIJSKA ZADRUGA VELIKE LAŠČE  Ob 90-letnici uspešnega delovanja 7.6.2003 SLS
 Po/9  NIKO SAMSA  Za posebne dosežke na področju kulture 7.6.2003 KUD Primož Trubar
 Po/8  ZDRAVSTVENA POSTAJA VELIKE LAŠČE  Za zagotavljanje zdravstvene oskrbe v občini 15.6.2002 N.SI
 Po/7  ŽUPNJISKA KARITAS VELIKE LAŠČE  Za delo na karitativnem področju 15.6.2002 N.SI
 Po/6  JOŽE RAZINGER  Za delo na pastoralnem področju in za prizadevanja pri obnovi  sakralnih spomenikov 9.6.2001 Joško Ahec,
Anton Janežič
 Po/5  ANGELA PUH  Za delo na področju ljubiteljske kulture in za aktivnosti pri razvoju Roba 9.6.2001 Svetniška skupina SLS+SKD
 Po/4  ANTON JANEŽIČ  Na področju turizma 10.6.2000 KUD Marij Kogoj,
GD TURJAK,
KO Turjak,
ŠMD Turjak
 Po/3  VINKO ŠEGA  Za delo na pastoralnem področju in za prizadevanja pri obnovi sakralnih  spomenikov 10.6.2000 Svetniki
 Po/2  GASILSKA ZVEZA VELIKE LAŠČE  Za področje gasilstva 10.6.2000 Svetniki
 Po/1  OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA  Za področje šolstva in vzgoje 10.6.2000 Svetniki