Lovska družina Velike Lašče

V skladu z občinskim odlokom o priznanjih in nagradah je Občinski svet Občine Velike Lašče na 17. redni seji, dne 26. aprila 2017, sprejel sklep, da se priznanje Občine Velike Lašče na predlog občinskih odborov SDS, SLS In NSi Velike Lašče podeli LOVSKI DRUŽINI VELIKE LAŠČE za dolgoletno uspešno delo na področju trajnostnega upravljanja z divjadjo in varstva narave.


Priznanje je bilo podeljeno na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku 9. junija 2017.

Obrazložitev ob podelitvi:

Lovska Družina Velike Lašče letos praznuje 70 letnico delovanja. V njihovih vrstah je delovalo že veliko število predanih članov. Trenutno jih je 53 članov. Temeljna dejavnost lovske družine je trajnostno upravljanje z divjadjo ter predvsem varstvo prostoživečih živali ter njihovega življenjskega okolja.

Pri svojem delu se povezujejo s sosednjimi družinami, predvsem pa so aktivni v domačem okolju. Sodelujejo s kmeti, gozdarji in lokalnimi prebivalci. Rešujejo težave na področju ugotavljanja, ocenjevanja in povračila škod po divjadi. Še posebej so veseli aktivnega sodelovanja z Osnovno šolo Primoža Trubarja Velike Lašče in vrtcem Sončni žarek. V ta namen so pripravili Lovsko učno pot, kot nov pristop k izobraževanju mladih in približevanju narave in lovstva našim otrokom. Aktivno se vključujejo v raziskovalne projekte poveza z divjadjo in zavarovanimi vrstami. Na področju izobraževanja o sobivanju in gospodarjenju rjavega medveda se povezujejo s strokovnjaki iz Italije in Švice. Sodelovali so tudi pri snemanju reportaže o sobivanju z medvedom, ki sta jo pripravili nemška televizija PRO7 in francoska France 3.

Za svoje aktivno in predano delo si Lovska Družina Velike Lašče ob svojem visokem jubileju prav gotovo zasluži občinsko priznanje.

Planinsko društvo Velike Lašče


V skladu z občinskim odlokom o priznanjih in nagradah je Občinski svet Občine Velike Lašče na 22. redni seji, dne 17. aprila 2018, sprejel sklep:

Priznanje Občine Velike Lašče na predlog občinskih odborov SDS, SLS in NSi Velike Lašče prejme PLANINSKO DRUŠTVO VELIKE LAŠČE za 40 letno delovanje društva.


Planinsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1978 in združuje okoli 100 članov. Ljubiteljem pohodništva skozi celo leto ponujajo pester izbor pohodov (več kot 20 pohodov) po Sloveniji in tujini. V programu pohodov lahko pohodniki izbirajo različne destinacije in zahtevnosti, saj so ture prilagojene različnim fizičnim sposobnostim in predznanju pohodnikov.

Planinsko društvo Velike Lašče tudi redno izobražuje domače vodnike Planinske zveze Slovenije. Pod njihovim vodstvom ter pod vodstvom društvenih vodnikov lahko občani varno in pravilno spoznavajo gore. Markacijski odsek opravlja zahtevno delo, saj ureja 6 planinskih poti, kar je skupno 80 kilometrov.

Vsako leto organizirajo štiri tradicionalne pohode: Božični pohod z lučkami, Novoletni pohod, Velikonočni pohod ter morda njihov najbolj pomemben dogodek, ki zahteva mesece priprav: pohod po Velikolaški kulturni poti. Ta poteka v sklopu občinskega praznika in je namenjen vsem ljubiteljem pohodništva in kulture, saj vodi mimo rojstnih krajev Frana Levstika, Josipa Stritarja in Primoža Trubarja ter štirih cerkva. Udeleženci prihajajo iz cele Slovenije in na ta način Planinsko društvo pomembno prispeva k poznavanju občinske kulturne dediščine po celi državi.

Za dolgoletno in uspešno delovanje Planinsko društvo Velike Lašče prejme priznanje Občine Velike Lašče.

priznanje pd velike lasce 2018

Predsednik Planinskega društva Velike Lašče, Jure Deterding ob prejemu priznanja

Ladka Deterding


V skladu z občinskim odlokom o priznanjih in nagradah je Občinski svet Občine Velike Lašče na 22. redni seji, dne 17. aprila 2018, sprejel sklep:

Priznanje Občine Velike Lašče na predlog Župnije Velike Lašče prejme LADKA DETERDING za 40 letno vodenje cerkvenega mešanega pevskega zbora Župnije Velike Lašče.


Ladka Deterding je pričela z delovanjem na področju kulturnega življenja že leta 1972, ko je začela peti v cerkvenem pevskem zboru. Leta 1978 je prevzela vodenje zbora, saj je imela takrat kot edina izmed takratnih pevcev ustrezno glasbeno izobrazbo. Čeprav je bila najmlajša med pevci, je sprejela izziv. V 40 letih se je v zboru pod njenim vodstvom zvrstilo okoli 100 pevcev. Cerkveni mešani pevski zbor združuje med 30 in 40 pevcev vseh generacij. Poleg maš in drugih slovesnosti, koncertov ter nastopov širom Slovenije, so kot edini zbor sodelovali na vseh 21 revijah pevskih zborov ob občinskem prazniku.

ladka deterding priznanje 2018

 

Ladka Deterding ob prejemu priznanja Občine Velike Lašče

Ladka je pri svojem delu zborovodje izredno požrtvovalna, organizirana, vztrajna, optimistična in predana. Razume se tako z mladimi in starejšimi. V ospredje vedno postavi skupni uspeh in ne glede na vse ovire, vestno in odgovorno vodi mešani pevskih zbor. Vedno je pripravljena pomagati in sodelovati tudi pri drugih dejavnostih župnije Velike Lašče. Za svoje dolgoletno in, vztrajno in požrtvovalno predanost poslanstvu zborovodje velikolaškega cerkvenega mešanega zbora prejme priznanje Občine Velike Lašče.

Mizarstvo Stritar

V skladu z občinskim odlokom o priznanjih ima župan možnost podeliti zlato plaketo občine Velike Lašče. Zlato plaketo prejme MIZARSTVO STRITAR za večdesetletno uspešno delovanje na področju podjetništva.

 
Zlata plaketa je bila podeljena na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku 9. junija 2017.

Splošno mizarstvo Stritar je družinsko podjetje, ki ga že od leta 1980 odgovorno vodi samostojni podjetnik Andrej Stritar. Trenutno zaposluje 9 redno zaposlenih delavcev. V 37–ih letih delovanja se je v podjetju izučilo 22 vajencev. Nekateri izmed njih so postali tudi sami uspešni obrtniki in podjetniki. V mizarstvu Stritar mora vsak zaposleni preizkusiti vse faze proizvodnje in domači sinovi Andraž, Marko in Tine niso bili nobena izjema. Izkazalo se je, da je to prava pot.

Stritarjeva mizarska delavnica je opremila že veliko poslovnih prostorov doma in v tujini. Nekaj časa so precej prodali v Rusijo, Latvijo, na Hrvaško, v Srbijo in na Kosovo. Zadnja leta se podjetje usmerja na trge Evropske unije, v Francijo, Pariz, Cannes, Antibes ob azurni obali ter na Nizozemsko. Kot zanimivost o zanesljivosti podjetja mizarstvo Stritar pove podatek, da so Francozi, preden so jim zaupali prvi posel, pregledali poslovanje podjetja za 20 let nazaj.

Andrej Stritar tudi aktivno sodeluje v obrtnih združenjih. Deloval je kot član skupščine in nadzornega odbora Obrtne zbornice Slovenije. V maju 2010 je postal predsednik Območne obrtno podjetniške zbornice Ljubljana Vič in jo vodil 4 leta. Sedaj je član skupščine Območne obrtne zbornice Vič ter predsednik nadzornega odbora. Od leta 1999, to je od ustanovitve, pa je tudi predsednik Društva podjetnikov in obrtnikov občine Velike Lašče.

Vodenje mizarske delavnice v zadnjih letih Andrej prepušča trem pridnim sinovom, ki gredo v korak s časom in pripomorejo podjetju, da izvajajo tudi najbolj zahtevna mizarska dela.

Trgoup d.o.o.

V skladu z občinskim odlokom o priznanjih in nagradah je Občinski svet Občine Velike Lašče na 6. redni seji, dne 20. maja 2015, sprejel sklep:

Priznanje Občine Velike Lašče se podeli podjetju TRGOUP, d.o.o. iz Velikih Lašč za uspešno delo na področju gospodarstva.


Priznanje je bilo podeljeno na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku, 5. junija 2015.

Obrazložitev ob podelitvi:

Začetek poslovanja podjetja Trgoup d.o.o., katerega osnovna dejavnost je trgovina, sega v leto 1993. Prvotno so imeli zaposlena dva delavca, danes pa so redno zaposleni štirje delavci in eden pogodbeno. Obseg poslovanja se je od začetkov do danes zelo povečal, kar je nesporni dokaz uspešnega dela vseh zaposlenih. V prihodnosti imajo še veliko načrtov v smeri posodobitve oziroma izgradnje nove prodajalne in zaposlitve novih sodelavcev. V kolektivu podjetja se močno zavedajo, kako pomemben je vsak kupec. Zato poskušajo do vseh, ki prestopijo prag njihove trgovine, ustvariti prijazen odnos in ustreči vsaki njihovi želji. Če nekdo nujno potrebuje določen material, ga nemalokrat izdajo tudi izven rednega delovnega časa in na željo kupca pripeljejo tudi na dom.

Pomembno je omeniti še njihovo donatorstvo oziroma sponzorstvo. Prepričani smo, da v občini ni športnega, kulturnega, turističnega, gasilskega ali drugega društva, ki od podjetja Trgoup d.o.o, še ni prejelo sponzorskih sredstev. In tudi za to si to podjetje zasluži občinsko priznanje.