Župnijska Karitas Velike Lašče

Za delo na karitativnem področju.
Priznanje Občine Velike Lašče je bilo podeljeno 15. junija 2002.

Župnijska Karitas že vrsto let po svojih zmožnostih materialno in duhovno pomaga vsem, ki so pomoči potrebni. Vzpodbuja jo krščanska dolžnost pomagati sočloveku brez razlike, ne glede na versko ali politično opredelitev. Člani župnijske Karitas večkrat na leto obiščejo starejše in druge pomoči potrebne občane, jih obdarijo in še več, nagovorijo s toplimi in vzpodbudnimi besedami.