SKAVTI – STEG ŠKOCJAN


Pohvalo župana prejmejo SKAVTI – STEG ŠKOCJAN za večletno delovanje na področju dela z mladimi v občini.

 

Prve skavtske obljube so bile 22. oktobra leta 2001 v Škocjanu, ko je obljubo dalo 12 skavtov. V pomoč pri obljubah so sodelovali skavti iz bližnje okolice, nato je prva skupnost voditeljev stega Škocjan Turjak 1 začela orati ledino. Skupnost voditeljev (SKVO) šteje 9 voditeljev. V stegu je okoli 60 skavtov in skavtinj iz štirih občin. Srečanja obiskujejo otroci in mladostniki stari med 9 in 19 let. Redno se udeležujejo skavtskih dogodkov kot so Jakec, taborov skupin, tedenskih srečanj, izobraževanj in skavtskih dogodkov na državni ravni. Vsako leto raznašajo Luč miru iz Betlehema, sodelujejo v dobrodelnih akcijah in tudi pridno pobirajo star papir. Ob koncu skavtskega leta imajo slovesne obljube, s katerimi novinci postanejo polnopravni člani. Prepoznamo jih po rutkah modre, zelene in rumene barve. Modra predstavlja modrost (modreci v naši okolici), zelena naravo, rumena pa povezuje modro in zeleno v celoto.

skavti priznanje 2018

Miha Šavli je prevzel županovo pohvalo za STEG ŠKOCJAN.