Glasbena šola Ribnica

Ob 50-letnici delovanja
Zlata plaketa je bila podeljena 6.6.2014

V iztekajočem se šolskem letu mineva 50 let odkar je v svoje okrilje sprejela prve učence Glasbena šola Ribnica. V vseh teh letih je glasbena šola svoje delovanje razširila in danes se igranja instrumentov, petja in glasbene teorije učijo učenci v matični šoli v Ribnici, in treh oddelkih: v Sodražici, Loškem Potoku in že petnajst let tudi v Velikih Laščah.

Občina Velike Lašče z Glasbeno šolo Ribnica odlično sodeluje, za kar gre ob praznovanju 50-letnice delovanja posebna zahvala vsem ravnateljem, s katerimi smo v zadnjih 15-ih letih sodelovali – Bernardi Kogovšek, Matjažu Jevšnikarju in sedanji ravnateljici Majdi Kokošinek. skoraj ni prireditve v občini, ki je ne bi s svojimi glasbenimi točkami popestrili učenci in profesorji glasbene šole in s tem delovanje in sodelovanje z glasbeno šolo postaja nepogrešljivo.

Dolgoletno delovanje Glasbene šole Ribnica je obrodilo veliko dobrih rezultatov in vplivalo na prepoznavnost glasbenikov tudi v širše v slovenskem prostoru in izven meja, kar je med drugim predstavljeno tudi v zelo zanimivem in slikovitem zborniku, ki ga je glasbena šola izdala pred kratkim. Vodstvu, zaposlenim in učencem glasbene šole čestitamo, in verjamemo v odlično sodelovanje med občino in glasbeno šolo tudi v prihodnje.

Matjaž Gruden

V skladu z občinskim odlokom o priznanjih ima župan možnost podeliti zlato plaketo občine Velike Lašče.
Zlato plaketo Občine Velike Lašče se podeli Matjažu Grudnu ob 30. obletnici Trubarjeve domačije za dolgoletno delovanje na področju kulture in lokalne politike.

 

Zlata plaketa je bila podeljena 10. junija 2016.

Obrazložitev ob podelitvi: Matjaž Gruden se že od študentskih let aktivno vključuje v velikolaško kulturno življenje. Izstopa predvsem njegovo delovanje na področju velikolaškega gledališča. Kot igralec je sodeloval v večini gledaliških predstav, ki jih je pripravila gledališka skupina KUD-a Primož Trubar, od začetnih: Logarjevi, Življenje in smrt Primoža Trubarja, Naši trije angeli, Vsi moji sinovi, Manevri, ... pa do zadnjih: Juntez, Veselje do življenja, Abecedarji, Neugnana čevljarska, Turjaška Rozamunda po velikolaško. Matjaž Gruden je dolgoletni predsednik društva KUD Primož Trubar Velike Lašče in skrbi za vso produkcijo gledaliških predstav ter drugih kulturnih prireditev društva. Pogosto nastopa kot recitator in povezovalec, dejaven pa je tudi v okviru Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar. Njegovo delovanje je močno povezano s Trubarjevo domačijo. Že vrsto let je organizator likovnih srečanj Trubarjevi kraji, organizira prireditve ob dnevu reformacije, sodeloval je pri ustanovitvi in bil direktor Javnega zavoda Trubarjevi kraji. Prizadeval si je, da bi Trubarjeva domačija postala spomenik državnega pomena in bi bila primerno sofinancirana s strani države.
Matjaž Gruden se je vseskozi dejavno vključeval v lokalno politiko. Bil je član Skupščine obcine Ljubljana Vic Rudnik, v prvem mandatu novonastale Obcine Velike Lašče član odbora za komunalo, kasneje pa štiri mandate zapored član občinskega sveta. Bil je tudi pobudnik uvedbe uličnega sistema v naselju Velike Lašče. V lokalni politiki se je vedno zavzemal za javni interes.
Zaradi vsega naštetega Matjažu Grudnu župan podeljuje zlato plaketo.

Prostovoljno gasilsko društvo Velike Lašče

V skladu z občinskim odlokom o priznanjih ima župan možnost podeliti zlato plaketo občine Velike Lašče.
Zlato plaketo Občine Velike Lašče se podeli Matjažu Grudnu ob 30. obletnici Trubarjeve domačije za dolgoletno delovanje na področju kulture in lokalne politike.


Zlata plaketa je bila podeljena 10. junija 2016.

Obrazložitev ob podelitvi: Matjaž Gruden se že od študentskih let aktivno vključuje v velikolaško kulturno življenje. Izstopa predvsem njegovo delovanje na področju velikolaškega gledališča. Kot igralec je sodeloval v večini gledaliških predstav, ki jih je pripravila gledališka skupina KUD-a Primož Trubar, od začetnih: Logarjevi, Življenje in smrt Primoža Trubarja, Naši trije angeli, Vsi moji sinovi, Manevri, ... pa do zadnjih: Juntez, Veselje do življenja, Abecedarji, Neugnana čevljarska, Turjaška Rozamunda po velikolaško. Matjaž Gruden je dolgoletni predsednik društva KUD Primož Trubar Velike Lašče in skrbi za vso produkcijo gledaliških predstav ter drugih kulturnih prireditev društva. Pogosto nastopa kot recitator in povezovalec, dejaven pa je tudi v okviru Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar. Njegovo delovanje je močno povezano s Trubarjevo domačijo. Že vrsto let je organizator likovnih srečanj Trubarjevi kraji, organizira prireditve ob dnevu reformacije, sodeloval je pri ustanovitvi in bil direktor Javnega zavoda Trubarjevi kraji. Prizadeval si je, da bi Trubarjeva domačija postala spomenik državnega pomena in bi bila primerno sofinancirana s strani države.
Matjaž Gruden se je vseskozi dejavno vključeval v lokalno politiko. Bil je član Skupščine obcine Ljubljana Vic Rudnik, v prvem mandatu novonastale Obcine Velike Lašče član odbora za komunalo, kasneje pa štiri mandate zapored član občinskega sveta. Bil je tudi pobudnik uvedbe uličnega sistema v naselju Velike Lašče. V lokalni politiki se je vedno zavzemal za javni interes.
Zaradi vsega naštetega Matjažu Grudnu župan podeljuje zlato plaketo.

Kmetijska zadruga Velike Lašče

Ob 100-letnici uspešnega delovanja v občini

Zadružništvo je najstarejša, najbolj razširjena in zgodovinsko najbolj preizkušena oblika gospodarskega povezovanja kmetov. Tradicija zadružništva ima v velikolaški pokrajini močne korenine. Temelji segajo v čas ustanovitve Zadružne hranilnice in posojilnice, ki je bila kmetom predvsem v finančno pomoč. Zato so naši predniki začeli razmišljati o ustanovitvi še ene zadruge. Spomladi leta 1913 so na pobudo 32 članov ustanovili Živinorejsko zadrugo, katere cilj je bil izboljšati plemensko vrednost živine, zato so v Švici kupili plemenske bike sivorjave pasme, zaradi česar so Velike Lašče do prve svetovne vojne ostale pomemben center živinoreje. Po drugi svetovni vojni je bilo na območju današnje občine formiranih pet zadrug: Velike Lašče, Dvorska vas, Karlovica, Rob in Turjak, vse pa so se leta 1960 združile v zadrugo Velike Lašče. Kmetijska zadruga danes opravlja zelo raznovrstne dejavnosti: odkup mleka in živine, odkup in prodaja suhe robe, ima tri trgovine na drobno z živili in galanterijo ter dva gostinska lokala. V Velikih Laščah je bil leta 2010 zgrajen zadružni trgovski center, kjer so trgovina z živili, tekstilom in galanterijo, bar in prostori Deželne banke Slovenije. V trgovini repromaterial pa se krajani oskrbujejo z blagom za kmetijstvo. Danes Kmetijska zadruga Velike Lašče šteje 117 članov, tako kmetov kot delavcev. Kmetijska zadruga in njeni člani si v vseh letih 100-letnega delovanja prizadevajo za razvoj zadružništva in celotnega območja občine.

Krajevni odbor Rašca

(za aktivno sodelovanje in organizacijo raznih prireditev v Trubarjevem letu 2008)

V okviru krajevnega  odbora Rašca delujejo različna društva in posamezniki. Odbor je zelo aktiven, še posebej v letošnjem Trubarjevem letu 2008. Na Trubarjevi domačiji na Rašci so odlično organizirali silvestrovanje na prostem, ki se ga je udeležilo več sto obiskovalcev. Pred kratkim so organizirali pohod od Rašce pa do Sv. Primoža in pripravili srečanje Raščani za Raščane. Na tej prireditvi, ki je edinstvena v občini se družijo mnogi domačini, ki tukaj živijo ali so se rodili Rašici, pa sedaj živijo drugje. Ko je potrebno izpeljati kakšno akcijo stopijo skupaj in to z veseljem naredijo. Tako so z veliko prostovoljnega dela letos zelo lepo obnovili svojo cerkev posvečeno Sv. Jerneju. Ob zaključku del so organizirali izvrsten koncert klasične glasbe. Krajani so se z veseljem priključili k organizaciji osrednje državne proslave v počastitev 500. obletnice Trubarjevega rojstva, ki bo v nedeljo popoldne na Trubarjevi domačiji. Za vse te letošnje aktivnosti jim župan podeljuje zlato plaketo Občine Velike Lašče.

Zlata plaketa je bila podeljena 7. junija 2008.