Milan Greiner

V skladu z občinskim odlokom o priznanjih in nagradah je Občinski svet Občine Velike Lašče na 6. redni seji, dne 20. maja 2015, sprejel sklep:

Častno občanstvo Občine Velike Lašče se podeli Milanu Greinerju za izjemne dosežke na področju vsestranskega povezovanja med občinama Velike Lašče in Lützelflüh iz Švice.


Častno občanstvo je bilo podeljeno na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku, 5. junija 2015.

Obrazložitev ob podelitvi :

Milan Greiner, doma iz Kamnice pri Mariboru, je Slovenec z velikim srcem. Po izobrazbi arhitekt, od začetka svoje poklicne poti živi in dela v Švici, kjer si je z ženo Heidi ustvaril družino in drugi dom. Odkar živi v Švici si prizadeva za povezovanje in medsebojno spoznavanje obeh narodov. Kot poznavalec švicarskega življenja in razmišljanja je že skoraj dvajset let vse do danes, najpomembnejši vezni člen pri sodelovanju med našo občino Velike Lašče in švicarsko občino Lützelflüh.

Začelo se je leta 1996, ko so se s pomočjo Milana Greinerja ob predstavitvi prevoda Martina Krpana v bernsko nemščino vzpostavili prvi stiki med županoma obeh občin. Naslednje leto so bila dogajanja ob občinskem prazniku v Velikih Laščah obogatena s švicarsko slovenskim kulturnim srečanjem, kjer sta bila pisatelja sodobnika Fran Levstik in švicarski pastor Jeremias Gotthelf rdeča nit kulturnega programa. Istega leta se je praznovanja 200-letnice Gotthelfove smrti v Lützelflühu udeležila delegacija z Velikih Lašč in sodelovala s svojim kulturnim programom. Do danes se je zvrstilo skupno osemnajst večjih in manjših srečanj in izmenjav na kulturnem, gospodarskem, turističnem, prosvetnem, kmetijskem področju, v katerih so sodelovali predstavniki naše Občine, Osnovne šole in vrtca, Kmetijske zadruge, podjetnikov, Glasbene šole, Trubarjeve domačije, različnih društev in gostiteljske družine. V najrazličnejše aktivnosti je bilo na slovenski in švicarski strani vključenih več kot tisoč ljudi. Leta 2004 je bila podpisana listina o pobratenju obeh občin. Milan Greiner je bil in je še aktiven z vso predanostjo pri načrtovanjih, celotni organizaciji in izvedbi vseh medsebojnih srečanj in povezovanj, kot nepogrešljiv vezni člen med Slovenci v Velikih Laščah in Švicarji v Lützelflühu. Neposreden stik s Švicarji mu omogoča članstvo v švicarskem društvu »Kulturbrücke Velike Lašče – Lützelflüh«, neposreden stik s predstavniki slovenske oblasti v Švici, pa mu omogoča predsednikovanje društvu Kulturni most Švica – Slovenija, ki skrbi za predstavitev slovenske kulture v Švici, za povezovanje v Švici živečih Slovencev in za izmenjavo kulturnih dejavnosti med Švico in Slovenijo.

Milan je odprt, optimističen, poln energije in s svojo štajersko prešernostjo kjerkoli se pojavi, ustvari veselo vzdušje. V Velikih Laščah ima veliko prijateljev, zato se tu počuti kot doma. Kadar pa pridejo skupine iz Velikih Lašč v Švico so vrata njegove hiše v Oberdiessbachu odprta za prenočevanje večjega števila gostov, za kar gre zasluga tudi njegovi soprogi Heidi, ki ga tudi sicer podpira pri vsem njegovem delu v dobro širše skupnosti.

Danes so Velike Lašče v Švici ne samo prepoznavne, ampak majhen košček Slovenije, iz katerega potekajo trdne prijateljske vezi v švicarski Lützelflüh. Da to drži, se je pokazalo ob lanskoletnem žledolomu, ko so naši švicarski prijatelji samoiniciativno zbrali denar za pokritje škode in tako dokazali, da tudi v nesreči znajo biti zraven.

Zaradi izjemnih zaslug pri nastanku, krepitvi in vzdrževanju teh vezi si Milan Greiner zasluži naziv častnega občana občine Velike Lašče.

Jože Centa

Za izjemne dosežke na področju kulture
Častno občanstvo je bilo podeljeno 6. junija 2014

Akademski slikar Jože Centa se je rodil 15. marca 1934 v Dvorski vasi in že dolgo bogati kulturni utrip Velikih Lašč. Spoznavanje in vstopanje v svet likovne umetnosti se je začelo že od težkega otroštva dalje in skozi leta šolanja preraščalo v prepoznavnost slikarjevega izražanja.

Delo Jožeta Cente v katalogu razstave leta 1988 slikovito opisuje tudi častni občan Občine Velike Lašče, žal že pokojni, Janez Debeljak: »Dvorska vas v velikolaškem koncu, kjer je bil rojen Jože Centa, mu je ob odhodu v svet dala za doto tri najžlahtnejše darove, ki jih premorejo ti kraji: Trubarjeve bukvice, Levstikovo neupogljivo slovenstvo ter Krpanovo odrezavo duhovitost in Stritarjevo bogato domačo govorico.«

Leta 1981 je Jože Centa za obnovljen kulturni dom v Velikih Laščah izdelal Levstikov portret in tako obeležitvi pomembne obletnice – stopetdesete obletnice Levstikovega rojstva dodal pomemben pečat. Bil je tudi pobudnik in gonilna sila srečanj slikarjev pod skupnim imenom Trubarjevi kraji, ki od leta 1982 vsako pomlad prihajajo v velikolaške kraje, kjer ustvarjajo in z umetninami prikazujejo lepote naših krajev, ki so nato razstavljene v galeriji na Trubarjevi domačiji.

Jože Centa je s svojo vlogo kot slikar in s pomembnim oblikovanjem kulturnega življenja pripomogel k rasti in prepoznavnosti Velikih Lašč tudi v luči likovne umetnosti. Prav njemu gre zasluga, da so lepote naših krajev upodobljene na številnih platnih likovnih umetnikov. Kar pomenijo rojaki Trubar, Levstik in Stritar za pisano besedo, pa prav gotovo prvo mesto pri izražanju skozi likovno umetnost predstavlja Jože Centa, saj ostaja zvest tukajšnjim krajem, ki jim z vso predanostjo razdaja svoje talente.

Kjerkoli se pojavi, izžareva pozitivno energijo in prisotne očara s svojevrstnim načinom podajanja misli. Zato si naš rojak Jože Centa ob njegovi osemdesetletnici zasluži častno občanstvo Občine Velike Lašče.

Milan Tekavec


Milan Tekavec je človek s širokim obzorjem razmišljanja, zvest slovenski zemlji in kmečkemu stanu. Bil je med prvimi, ki je v letu 1988 videl potrebo in dolžnost za ustvarjanje drugačne in demokratične družbe. Z zaupanjem ljudi je stopil na čelo novonastale Slovenske kmečke zveze v Velikih Laščah.

Ko je leta 1994 dozorela ideja o ponovni ustanovitvi občine Velike Lašče, so volivci v njem prepoznali človeka, ki lahko občini postavi temelje, potrebne za uspešen razvoj. Rezanje popkovine z bivšo občino je bilo težko in naporno. Gospod Milan Tekavec je s treznim premislekom, večkrat s hitro odločitvijo, včasih pa tudi z odločnim nasprotovanjem utečenim smernicam postavil zdrave temelje nadaljnjemu razvoju novonastale občine. Uspešno je postavil novo občinsko upravo in organiziral vse ostale službe, potrebne za nemoteno delovanje nove velikolaške občine.

Ob tem se je ves čas udejstvoval na področju kulture, še posebno z zavzetim sodelovanjem pri moškem pevskem zboru KUD Primož Trubar.

Častno občanstvo

Prejemniki občinskega priznanja - ČASTNO OBČANSTVO

zap.št

prejemnik kratka obrazložitev datum vročitve

predlagatelj

 Čo/10

 MILAN GREINER

 Za izjemne dosežke na področju vsestranskega povezovanja med občinama Velike Lašče in Lützelflüh iz Švice.

5.6.2015 OO SLS, OONSi, OOSDS

 Čo/09

 JOŽE CENTA

 Za izjemne dosežke na področju kulture

6.6.2014 Uredniški odbor občinskega
glasila Trobla

 Čo/08

 MILAN TEKAVEC

 Za izjemno zavzemanje za demokracijo in uspešen začetni razvoj Občine Velike Lašče

11.6.2011 OO SLS, OO SDS,
OO NSi

 Čo/07

 BOGOMIR  SAMSA

 Za izjemne dosežke na področju kulture in gasilstva

5.6.2010 KUD Primož Trubar,
Gasilska zveza Vel.Lašče

 Čo/06

 misijonar PETER OPEKA

 Za  zavzemanje za pravičnost in mir v svetu

6.6.2009 župan, SDS, SLS

 Čo/05

 MIROSLAV CERAR

 Za izjemne dosežke na področju športa in za prispevek k promociji občine

9.6.2006 NK Velike Lašče

 Čo/04

 prelat VINKO ŠEGA

 Za predano in zgledno službovanje

11.6.2005 OO SLS

 Čo/03

 JANEZ DEBELJAK

 Za izjemen prispevek na področju kulture in vzgoje

5.6.2004 KUD Primož Trubar, svetniki

 Čo/02

 Dr. LIDIJA ANDOLŠEK- JERAS

 Za izjemen prispevek na področju medicinske znanosti in promocije Velike Lašče

9.6.2001 KUD Primož Trubar, svetniki

 Čo/01

 MARIJA PERHAJ

 Za izjemen prispevek na področju kulture in vzgoje

10.6.2000 KUD Primož Trubar, svetniki

Marija Perhaj

Za izjemen prispevek na področju kulture in vzgoje.
Častno občanstvo je bilo podeljeno 10. junija 2000.

Gospa Marija Perhaj, izvrstna učiteljica slovenskega jezika v velikolaški osnovni šoli, svojih sposobnosti in znanja ni posredovala le svojim učencem, ampak je vsa leta aktivno sodelovala pri različnih dejavnostih Kulturno umetniškega društva Primož Trubar. Na odmevnih klubskih večerih ob koncu petdesetih in v začetku šestdesetih let je k sodelovanju pritegnila pomembne slovenske umetnike in strokovnjake, ves čas sodeluje pri gledaliških predstavah KUD Primož Trubar, včasih kot igralka, skoraj brez izjeme pa kot dramaturginja in lektorica. Da so proslave ob različnih priložnostih presegle krajevne okvire in ponesle dober glas tudi izven občinskih meja, gre prav gotovo v prvi vrsti zahvala Mariji Perhaj. Omeniti je potrebno tudi njeno strokovno vodenje obiskovalcev po spominskih sobah in podajanje svojega znanja o naših "velikih" rojakih.
Marija Perhaj se s svojo poezijo pridružuje vrsti velikolaških literarnih ustvarjalcev.