Društvo podeželskih žena Velike Lašče

Zlata plaketa je bila podeljena 9. junija 2006.

Društvo podeželskih žena Velike Lašče je bilo ustanovljeno leta 1997  in je eno izmed najbolj aktivnih društev v naši občini. V društvo se vključujejo tako žene kot tudi mlada dekleta, ki jim je veliko do domače peke in običajev. Društvo organizira tudi vrsto poučnih predavanj z različnih področij, tečajev, strokovnih ekskurzij in razstav. Hkrati pa tudi ponuja obliko druženja in razvedrila ženam, ki se drugače težko odtrgajo od vsakodnevnega domačega dela. Članice društva tudi z veseljem sodelujejo skoraj na vsaki prireditvi, tako občinskega pomena kot na prireditvah, ki jih organizirajo druga delujoča društva naše občine.
Podeljeno priznanje naj jim bo zahvala za celotno dosedanje delo in vzpodbuda za nadaljnje delo.