Trgoup d.o.o.

Za uspešno podjetništvo in donatorstvo.
Zlata plaketa je bila podeljena 9. junija 2001.

Začetek poslovanja Trgoupa d.o.o. sega v leto 1993. Osnovna dejavnost podjetja je trgovina. V podjetju sta bila prvotno zaposlena dva delavca, danes pa so redno zaposleni štirje delavci, še dva pa pogodbeno. Obseg poslovanja se je od začetkov do danes najmanj podeseteril. To je samo dokaz uspešnega dela vseh zaposlenih. Za prihodnost imajo še veliko načrtov v smeri posodobitve oziroma izgradnje nove prodajalne in zaposlitve novih sodelavcev. Vsi zaposleni v Trgoupu d.o.o. se zelo zavedajo, kako pomemben je vsak kupec. Zato poskušajo do vseh, ki prestopijo prag njihove trgovine, ustvariti prijazen odnos in ustreči vsaki njihovi želji. Če je nekdo nujno potreboval določen material, so ga nemalokrat izdali tudi izven rednega delovnega časa (to sicer ni v skladu s predpisi, je pa marsikdaj v veliko pomoč našim občanom).
Pomembno je omeniti tudi njihovo donatorstvo. V občini najbrž ni športnega, kulturnega, turističnega, gasilskega ali drugega društva, katerega predstavnik še ni prišel do Trgoupa s prošnjo za razna sponzorska sredstva. In moramo poudariti, da nemalo sredstev namenjajo prav v te namene.