Glasbena šola Ribnica

Ob 50-letnici delovanja
Zlata plaketa je bila podeljena 6.6.2014

V iztekajočem se šolskem letu mineva 50 let odkar je v svoje okrilje sprejela prve učence Glasbena šola Ribnica. V vseh teh letih je glasbena šola svoje delovanje razširila in danes se igranja instrumentov, petja in glasbene teorije učijo učenci v matični šoli v Ribnici, in treh oddelkih: v Sodražici, Loškem Potoku in že petnajst let tudi v Velikih Laščah.

Občina Velike Lašče z Glasbeno šolo Ribnica odlično sodeluje, za kar gre ob praznovanju 50-letnice delovanja posebna zahvala vsem ravnateljem, s katerimi smo v zadnjih 15-ih letih sodelovali – Bernardi Kogovšek, Matjažu Jevšnikarju in sedanji ravnateljici Majdi Kokošinek. skoraj ni prireditve v občini, ki je ne bi s svojimi glasbenimi točkami popestrili učenci in profesorji glasbene šole in s tem delovanje in sodelovanje z glasbeno šolo postaja nepogrešljivo.

Dolgoletno delovanje Glasbene šole Ribnica je obrodilo veliko dobrih rezultatov in vplivalo na prepoznavnost glasbenikov tudi v širše v slovenskem prostoru in izven meja, kar je med drugim predstavljeno tudi v zelo zanimivem in slikovitem zborniku, ki ga je glasbena šola izdala pred kratkim. Vodstvu, zaposlenim in učencem glasbene šole čestitamo, in verjamemo v odlično sodelovanje med občino in glasbeno šolo tudi v prihodnje.