Sestava Občinskih odborov

Na podlagi 25. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 2. redni seji, dne 28. januarja 2019 sprejel

SKLEP
O IMENOVANJU STALNIH DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

 • Matjaž Gruden
 • Tatjana Devjak
 • Polona Cvelbar
 • Cirila Marinčič
 • Valerija Hren

 ODBOR ZA KOMUNALO, VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA

 • Rudolf Rupar
 • Matjaž Hočevar
 • Jakob Jaklič
 • Janez Lukančič
 • Janez Škrabec

ODBOR ZA GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM

 • Peter Indihar
 • Srečo Knafelc
 • Matej Rupar
 • Rok Borštnik
 • Ivan Levstik

ODBOR ZA FINANCE

 • Anton Zakrajšek
 • Rudolf Rupar
 • Katarina Gačnik
 • Andrej Janša
 • Matic Krašovec

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA

 • Ladka Deterding
 • Katarina Gačnik
 • Polona Cvelbar
 • Blažka Marolt
 • Petra Oblak

 

Velike Lašče, dne 28. januarja 2019

Župan Občine Velike Lašče
dr. Tadej Malovrh