Sestava Občinskega sveta

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Občinski svet šteje dvanajst članov.

ČLANI OBČINSKEGA SVETA, izvoljeni na lokalnih volitvah novembra 2018:

 1. Srečko Knafelc
  LISTA 1550
 1. Matjaž Hočevar
   Lista Marjana Šarca
 1. Katarina Gačnik
  Lista Marjana Šarca
 1. Matej Rupar
  Lista Marjana Šarca
 1. Branka Purkart
  SOCIALNI DEMOKRATI
 1. Tina Kadenšek
  SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

 2. Ladka Deterding
  SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

 3. Jakob Jaklič
  SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

 4. Rudolf Rupar
  NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

 5. dr. Tatjana Devjak
  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

 6. Peter Indihar
  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

 7. Matjaž Gruden
  MATJAŽ GRUDEN


POROČILO O IZIDU GLASOVANJA ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA NA LOKALNIH VOLITVAH 18. NOVEMBRA 2018 

(Povzetek iz poročila Občinske volilne komisije z dne 26. novembra 2018)


Občinska volilna komisija je na seji 26. novembra 2018 na podlagi 86. člena Zakona o lokalnih volitvah soglasno ugotovila izid glasovanja za občinski svet na lokalnih volitvah 18. novembra  2018.

Na volitvah dne 18. novembra  2018 je imelo pravico voliti 3515 volivcev, ki so vpisani  v volilni imenik.

Glasovalo je skupaj 2177 volivcev ali 61,93 %  vseh, ki so imeli pravico voliti.

Za volitve občinskega sveta je bilo oddanih 2176 glasovnic. Ker so bile prazne, oziroma so bile neveljavne iz drugih razlogov, oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 59 glasovnic neveljavnih. Veljavnih glasovnic je bilo 2117.

POSAMEZNE LISTE KANDIDATOV SO DOBILE:

Zap. št. Ime liste Št. glasov % glasov Št. mandatov
1. LISTA 1550 127 6.00 1
2. LISTA JOŠKA AHCA – MURNA 108 5.10 0
3. LMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA 398 18.80 3
4. SD – SOCIALNI DEMOKRATI 140 6.61 1
5. ROBERT HREN 107 05.05 0
6. SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 466 22.01 3
7. NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 228 10.77 1
8. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 290 13.70 2
9. MATJAŽ GRUDEN 204 9.64 1
10. SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA 49 2.31 0

 

Pri listah Lista 1550, LMŠ-Lista Marjana Šarca, SD – Socialni demokrati, NSi – Nova Slovenija – krščanski demokrati in Matjaž Gruden so izpolnjeni zakonski pogoji za upoštevanje preferenčnih glasov.