Srečanje županov občin, ki ležijo ob 3A razvojni osi 17. 11. 2010

Srečanje županov občin, ki ležijo ob 3A razvojni osi 17. 11. 2010

Na povabilo Antona Zakrajška, župana občine Velike Lašče, so se dne 17. 11. 2010 pri nas sestali župani občin, ki ležijo ob 3A razvojni osi (Škofljica, Grosuplje, Dobrepolje, Sodražica, Loški Potok, Ribnica, Kočevje, Kostel, Bloke in Velike Lašče). Na delovnem srečanju so župani obravnavali problematiko, ki je skupna omenjenim občinam: cestna povezava proti Ljubljani, posodobitev železniške proge proti Kočevju, gradnja širokopasovnega omrežja, velika populacija medvedov.

Največ pozornosti so namenili cestni povezavi proti Ljubljani, saj je zbrane negativno presenetila novica, da je vlada RS sprejela sklep, da se v nadaljnjo pripravo državnega prostorskega načrta za obvoznico Škofljica ponovno vključi različica, ki je bila že v preteklosti zavrnjena kot neustrezna – različica Lisičje. Župani so se strinjali, da je edina sprejemljiva rešitev umestitev obvoznice Škofljica po prometno in gospodarsko najugodnejši varianti A1 ali A2 po Barju.
Delovno srečanje so župani zaključili s podpisom peticije »za čimprejšnjo izgradnjo ustrezne obvoznice mimo Škofljice«. Peticijo sta naknadno podpisala tudi župana občin Ig in Osilnica, ki sta opravičila svojo odsotnost na omenjenem sestanku. Peticijo, katere vsebino si lahko preberete v nadaljevanju, so posredovali na pristojna ministrstva z željo, da bodo njihove zahteve tudi uresničene.

zupani

Župani (od leve proti desni): Blaž Milavec (Sodražica), Valentin Južnič (Kostel), Jože Levstek (Ribnica), Janez Pavlin (Dobrepolje), Jože Doles (Bloke), Janez Novak (Loški Potok), Ivan Jordan (Škofljica), Anton Zakrajšek (Velike Lašče), dr. Peter Verlič (Grosuplje), dr. Vladimir Prebilič (Kočevje).