Seja častnega odbora za počastitev 500. obletnice rojstva Primoža Trubarja; Rašica, 19. marec 2008

Druga seja državnega Častnega odbora za počastitev 500. obletnice rojstva Primoža Trubarja je potekala 19. marca 2008 na Trubarjevi domačiji. Na prvi seji tega odbora, ki je bil namreč sprejet predlog župana Antona Zakrajška, da je naslednja seja prav na Rašici. S predlogom se je takoj strinjal predsednik države dr. Danilo Türk, pa tudi ostali člani odbora. Tako je bila Trubarjeva domačija gostiteljica najvišjim predstavnikom posvetne, akademske in cerkvene oblasti v državi.

castna 1

Druge seje so se udeležili: predsednik države dr. Danilo Türk, predsednik Ustavnega sodišča RS Jože Tratnik, minister za šolstvo in šport dr. Milan Zver, minister za kulturo dr. Vasko Simoniti, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti prof.dr. Boštjan Žekš, rektorica Univerze v Ljubljani prof.dr. Andreja Kocjančič, ljubljanski nadškof in metropolit msgr.mag. Alojz Uran, škof Evangeličanske Cerkve v RS mag. Geza Erniša, ravnatelj Narodne in univerzitetne knjižnice mag. Lenart Šetinc, akademik Jože Toporišič, akademik dr. France Bernik, akademik prof.dr. Jože Krašovec, akademik Drago Jančar in dekan Teološke fakultete prof.dr. Bogdan Kolar. Na Rašici smo pričakovali tudi predsednika vlade RS Janeza Janško, ki pa je zaradi nujne zadeve v zvezi s predsedovanjem Evropski uniji, svoj obisk tik pred sejo opravičil.

Na seji je predsednik Koordinacijskega odbora za državne proslave Aleksander Zorn najprej predstavil posebno knjižno izdajo Trubarjevo leto 2008 v kateri je prikazano življenje in delo Primoža Trubarja in spisek večjih prireditev, ki so se že ali pa se še bodo dogodile v naši državi v počastitev 500. obletnice
rojstva Primoža Trubarja.

castna 2

Župan Anton Zakrajšek je nato predstavil vse prireditve naše občine in obnovitvena dela na Trubarjevimi. Predsednik države, kot tudi ostali člani odbora, so bili pozitivno presenečeni nad številom prireditev, s katerimi nameravamo pri nas počastiti to pomembno Trubarjevo obletnico. Ob zaključku seje pa je dr. Mihael Glavan, NUK-ov ekspert za rokopise in stare tiske pokazal še original Trubarjevega prevoda drugega dela Nove zaveze iz leta 1577, ki je ena izmed Trubarjevih vsebinsko najbogatejših in najzanimivejših del. Knjiga je bila doslej znana v štirih izvirnih primerkih izven Slovenije: Kempten, London, Praga in Stuttgart. Novi primerek te dragocene in izjemno redke Trubarjeve knjige je od zasebnega lastnika v Jeruzalemu, pravnika in zbiratelja Reubena Jarona, odkupilo Ministrstvo za kulturo, shranjena pa bo v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani.