Trubarjevo leto 2008

Trubarjevo letoV letu 2008, ki je bilo razglašeno za Trubarjevo leto, je občina Velike Lašče organizirala vrsto prireditev, ki so se odvijale v počastitev 500. letnice Trubarjevega rojstva.
Na Trubarjevi domačiji na Rašici je bila 8. junija 2008 osrednja državna prireditev,  ki so se je udeležili najvišji predstavniki države, cerkve, župani, številni tuji gostje in množica obiskovalcev, ki je s tem izrazila spoštovanje do našega vèlikega rojaka in spoštovanje do našega jezika, ki ima po Trubarjevi zaslugi enakovreden položaj v družbi jezikov velikih narodov.

ProslavaNa tu vas zveiste brumne farmoštre, pridigarje, šulmastre inu stariše inu vse te, kir znajo brati, per sodnim dnevi opominam tar prosim, de vi v cerkvi,  v šuli, doma inu kir vkupe pridete, te preproste vučite le-te štuke naše prave kerščanske vere, nim naprei berite inu puite vsak praznik, de ti mladi tar stari je bodo umejli inu prou zastopili. (Trubar)