Trubarjev četrtek, 2.12.2010

8. TRUBARJEV ČETRTEK Z DR. EDOM ŠKULJEM

Rašica, 2. december 2010

V četrtek, 2. decembra, smo gostili na Trubarjevi domačiji dr. Eda Škulja, velikega prijatelja domačije in častilca Primoža Trubarja pa tudi drugih protestantskih ustvarjalcev, še posebej protestantskih cerkvenih glasbenikov.

 

Edo Škulj, danes škocjanski župnik, se je rodil 23. maja 1941 v 'Stritarjevi' vasici Podsmreka pri Velikih Laščah. Po drugi svetovni vojni se je s starši izselil v Buenos Aires, kjer je po maturi študiral teologijo in bil leta 1965 posvečen. Nato je študiral na Papeškem inštitutu za cerkveno glasbo v Rimu, kjer je leta 1972 promoviral disertacijo o Stanku Premrlu. Po triletnem delovanju v Frankfurtu je bil v Ljubljani imenovan za stolnega vikarja in organista za ljudsko petje. V letih 1976–2001 je bil glavni urednik revije Cerkveni glasbenik in je sam ali s sodelavci izdal različne pesmarice. V letih 1975–2005 je poučeval zgodovino glasbe in organografijo na orglarski šoli, v letih 1933–2005 paleografijo in organografijo na Akedemiji za glasbo Univerze v Ljubljani, v letih 1997–2005 pa je bil predstojnik katedre za zgodovino glasbe na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Od leta 1985 je tudi zunanji sodelavec Znanstveno raziskovalnega centra SAZU, kjer je za zbirko Monumenta artis musicae Sloveniae pripravil celotni Gallusov opus v 20 zvezkih. Izdal je tudi Gallusov katalog, Gallusove predgovore in monografijo o Gallusu Clare vir. Hkrati raziskuje orgle na Slovenskem, o katerih je izdal deset knjig. Leta 2005 je bil imenovan za častnega kanonika stolnega kapitlja.
Na Trubarjevi domačiji smo ga že spoznali kot velikega poznavalca cerkvene glasbe in avtorja knjige Slovenski protestantski napevi, tokrat pa nam je predstavil svojo novo knjigo  »Tri četrt tisočletja pražupnije Škocjan pri Turjaku«. Le-ta predstavlja ne samo pomemben prispevek k zgodovini škocjanske pražupnije, ampak tudi k zgodovini njenih patronov Auerspergov. Po njegovih besedah je knjiga bolj kot zgodovina pražupnije fotomonografija vseh cerkva, ki so ali so bile znotraj njenih meja.