Večer glasbe, plesa in smeha, 02.12.2012

Odprto srce in radodarna dlan za naše občane v stiski

Dne 2. decembra 2012 se je zopet pokazala dobrodelnost naših občanov in obiskovalcev prireditve pod naslovom Večer glasbe, plesa in smeha. Spet smo se lahko prepričali, koliko različnih in kakovostnih talentov se skriva v nastopajočih, ki prihajajo iz naših krajev, in kako kakovostno in uspešno prireditev lahko izpeljemo, še posebej če je namen prireditve dobrodelen.

Glavni namen prireditve je torej dobrodelnost. Že pred prireditvijo smo k donatorstvu povabili podjetnike, obrtnike in politične stranke in veseli smo bili njihovih darov.

Skupno so donatorji prispevali 3.750,00 EUR in šolske potrebščine (zvezki in pisala). Prostovoljne prispevke je bilo mogoče darovati tudi pred in po prireditvi, zbralo pa se je 1.384,96 EUR. Skupaj zbranih sredstev je bilo
5.134,96 EUR.
Na predlog šole in vrtca, zdravstvene postaje in Karitas so bili sprejeti sklepi o razdelitvi zbranih sredstev. Ugotovljeno je bilo, da različni predlagatelji vidijo problematiko istih občanov, kar pomeni, da so bili predlogi za pomoč tudi dejansko usmerjeni tja, kjer je le-ta najbolj potrebna.
Zbrana sredstva so se razdelila:
- osnovni šoli v znesku 2.544 EUR (dvajsetim otrokom se poravnajo stroški šole v naravi, osmim otrokom pa 50% stroškov za zimsko šolo v naravi in vsem šestošolcem za znižanje stroškov zimske šole v naravi);
- štirim družinam po 200 EUR;
- župnijski Karitas Velike Lašče 300 EUR;
- preostala sredstva pa so bila nakazana v Županov sklad za namen štipendiranja in drugih pomoči.
Zvezki in pisala so bili dostavljeni na šolo, da jih razdelijo med osnovnošolce, ki so po njihovi presoji upravičeni do takšne pomoči.

pdf dokument 16x16 Več ...