Otvoritev obnovljenih prostorov v OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče, 1.9.2010

OTVORITEV OBNOVLJENIH PROSTOROV V
OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče

Velike Lašče, 1. september 2010

Na prvi šolski dan je potekala otvoritev nove zbornice, pisarne ravnateljice in preureditev pisarn uprave na šoli.
Do sedaj na naši šoli ni bilo primerno urejenega prostora, kjer bi lahko načrtovali pouk, se posvetovali med seboj, izmenjavali izkušnje in sodelovali na pedagoških konferencah in drugih strokovnih srečanjih. Z novo zbornico je med učitelji čutiti zadovoljstvo in veselje.