Odprtje obnovljenih prostorov občinske uprave, 23.9.2009

ODPRTJE OBNOVLJENIH PROSTOROV OBČINSKE UPRAVE

Velike Lašče, 23. september 2009

V sredo, 23. septembra 2009 smo po zaključku uradnih ur uradno odprli prenovljene prostore občinske
uprave. Ob odprtju so si obiskovalci po županovem nagovoru ogledali prenovljene prostore, ogled pa se je zaključil s prijetnim druženjem.
Od zadnje večje prenove v letu 1997 je minilo že precej časa, s preselitvijo krajevnega urada v pritličje zgradbe pa je občinska uprava pridobila nekaj dodatnega prostora. V času obnove je bilo zaradi gradbenih del in sočasnega dela občinske uprave potrebne kar nekaj strpnosti in potrpežljivosti, na koncu pa so se nam pogoji dela izboljšali. Novost za stranke je preurejena sprejemna pisarna in kontroliran dostop do ostalih uradnikov. Sprejemna pisarna je za stranke odprta vsak dan v poslovnem času občinske uprave, do ostalih uradnikov pa je možen dostop le v času uradnih ur.